POSLJEDNJI POZDRAV NAŠOJ RADNICI, KOLEGICI I PRIJATELJICI ADILI MUSIĆ

Posljednji pozdrav našoj radnici, kolegici i prijateljici Adili Musić.
Sa tugom i nevjericom opraštamo se sa našom dragom Adilom Musić koju je, nakon teške bolesti, bolest pobijedila i otrgnula u 60. godini života.
Nada i optimizam nisu napuštali Adilu od kad je saznala za bolest, kroz njenu veliku borbu i liječenje pa do posljednjeg trenutka života. Vjerovali smo da će njena snaga dobiti ovu bitku, da će još godinama biti uz svoju djecu, supruga, rodbinu i prijatelje. Nažalost, jučer je Adila zauvijek sklopila oči i otišla, sigurni smo, na bolji svijet, u trajno sjećanje svih koji su je poznavali.
Kao dugogodišnju radnicu našeg kolektiva, svi ćemo pamtiti njenu energiju i prijateljstvo, kao i čvrstinu i snalažljivost da uvijek revnosno odgovori zadacima na poslu. Takva je bila i kao majka, i kao supruga.
Svojim odlaskom ostavlja veliku prazninu među kolegama, a svojoj porodici neprolaznu bol i tugu.
Nek joj je vječni rahmet.
Porodici, rodbini i prijateljima, drage Adile, JU OŠ “9.maj” Pazarić, Sarajevo upućuje doboko i iskreno saučešće.

VRIJEDNA DONACIJA CARITASA BIH U DIDAKTIČKIM MATERIJALIMA JU OŠ „9. MAJ“ PAZARIĆ

Vrijedna donacija Caritasa BiH u didaktičkim materijalima JU OŠ „9. maj“ Pazarić

 

U OŠ „9. maj“ Pazarić su u četvrtak, 08.09.2022. g., stigli veoma vrijedni didaktički materijali koje je donirao Caritas BiH. Sastav donacije je urađen po potrebama sa terena koje su iskazali naši nastavnici i nastavnice tako da će nastava u našoj školi biti obogaćena novim nastavnim sredstvima i to iz predmeta Biologija, Muzička kultura, Matematika, TiZO, Fizika, Hemija, Historija, Geografija itd. Materijale će koristiti učenici centralne škole, Područne škole na Lokvama kao i djeca u pokretu.  Naime, naša škola je u proteklom periodu uključena u projekat pripreme i uključenja djece u pokretu u redovnu nastavu u KS, a Caritas BiH je prepoznao naš rad i ovim činom iskazao materijalnu podršku našem radu sa djecom u pokretu. U ime direktora škole, Adnana Fejzića, i svih uposlenika i učenika još jednom se zahvaljujemo Caritasu BiH na ovoj donaciji i to Renati Glavinka, Dijani Muzička kao i predstavniku World Vision, Mirzi Ahmiću, koji je pomogao pri uspostavi kontakta. Radujemo se nastavku uspješne saradnje.

POSJETA DELEGACIJE UNICEF-A

U utorak, 13.09.2022. g., direktor OŠ „9. maj“ Pazarić, Adnan Fejzić, primio je u posjetu delegaciju UNICEF-a koju su sačinjavali Thomas Wells UNICEF Innocenti – Education Manager, Joaquin Carceles Martinez Lozano UNICEF Innocenti – Researcher i Sanja Kabil UNICEF BiH – Education Specialist. Razlog posjete je bilo istraživanje o implementaciji Akelius Digitalnog Kursa u BiH.
Naime, Akelius Digitalni Kurs se u našoj školi počeo sprovoditi neposredno nakon prvih aktivnosti u maju, a koje su uključivale nabavku opreme, edukaciju nastavnika, a čemu su prethodili intenzivni dogovori i saradnja sa više institucija i NVO kao što su Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, UNICEF, World Vision te saradnja sa Odsjekom za engleski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu kroz časove u našoj školi na kojima su studenti radili po Akeliusu. Koordinator aktivnosti je bio Adin Skalonja Programme Officer pri UNICEF BiH.
Cilj misije Innocenti u BiH je:
Da podrže implementaciju Akelius Digitalnog kursa u BiH, te da dobiju informaciju o planovima za korištenje Akelius programa u formalnom obrazovanju (u školama) kroz redovnu nastavu i sekcije.
Podržati razvoj monitoring planova, zajedno sa obrazovnim vlastima, te identifikacija određenih izvora podataka u vezi sa ishodima učenja/postignutim rezultatima i razvoj protokola za razmjenu podataka.
Razviti plan prikupljanja podataka koji se bazira na već raspoloživim podacima.
Ojačati kapacitete ministarstava u oblasti monitoringa i prikupljanja podataka.
u našoj školi su bili prisutne nastavnice Anela Krbezlija i Alma Kazazović te pshologinja škole Arijana Osmanović-Štukan.
Razgovaralo se o prednostima, nedostacima i izazovima koji sa sobom nosi primjena Akelius Digitalnog Kursa. Dogovoreni su naredni koraci koji će voditi ka dodatnom poboljšanju primjene u nastavi.
Razgovor je bio veoma konstruktivan, te se radujemo nastavku saradnje.

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE/STARATELJE ZA ČETVRTAK 01.09.2022. GODINE


SPISAK UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U ŠKOLSKOJ 2022-2023. GODINI

Na linku ispod možete pronaći potrebni spisak udžbenika za učenike od I do IV razreda, koji će se koristiti u školskoj 2022/2023. godini:

SPISAK UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U ŠKOLSKOJ 2022-2023. GODINI

REZULTATI KONKURSA – REVIDIRANA BODOVNA RANG LISTA LIKOVNA KULTURA

Radno mjesto Nastavnik likovne kulture – revidirana rang lista (19.08.2022.)

REZULTATI KONKURSA – REVIDIRANA BODOVNA RANG LISTA ZA PEDAGOGA (15.07.2022. GODINE)

Pedagog- revidirana lista (15.07.2022.)

REZULTATI KONKURSA – REVIDIRANA BODOVNA RANG LISTA ZA PEDAGOGA (14.07.2022. GODINE)

Pedagog – revidirana lista