Dan za roditelje

Datum, 14.2.2022. godine

Broj: 164 /22

plan saradnje sa roditeljima 2022.godina – II polugodište

Prema Godišnjem programu rada škole za šk. 2021/2022. godinu i u skladu sa Programom
saradnje sa roditeljima predviđeno je da „Dan za roditelje“ bude aktivnost na nivou škole, koja
će se realizirati sa razrednicima prema terminima za informativne razgovore iz Tablice br. 1.
Saradnja razrednika sa roditeljima/starateljima će se odvijati online putem uspostavljenih
komunikacijskih kanala najmanje jednom u dvije sedmice odnosno svakih 15 dana.
Saradnja roditelja/staratelja sa predmetnim nastavnicima će se odvijati putem konsultacija na
način da se roditelj prvo obraća razredniku, a zatim razrednik najavljuje predmetnom nastavniku
razgovor sa roditeljima/starateljima učenika koji će se realizirati u predviđenom terminu iz tablice
br. 2. Komunikacija roditelja/staratelja učenika i predmetnog nastavnika/ce se može realizirati
putem poruke u E-dnevnik, putem Teams aplikacije ili putem elektronske pošte.
Saradnja sa roditeljima/starateljima će se odvijati putem roditeljskih sastanaka /online/ koji će biti
blagovremeno najavljeni.
U slučaju povoljnih epidemioloških uslova postoji mogućnost organizacije roditeljskih sastanka
i razgovora sa roditeljima/starateljima u prostorijama škole uz strogo poštivanje higijenskoepidemioloških mjera, o čemu će roditelji/staratelji biti blagovremeno obaviješteni.

Tablica br. 1. Termini informativnih razgovora razrednika/ca sa roditeljima/starateljima učenika

Razred/

odjeljenje

Razrednik/ca Prva smjena

Dan i vrijeme

Druga smjena

Dan i vrijeme

I 1 Amela Kečević

Zamjena
(Mirela Hodžić )

Petak,  17,00 – 18,00 sati Petak,  17,00 – 18,00 sati
I 2 Jasmina Hasanović Srijeda,  17,00 – 18,00 sati Srijeda,  17,00 – 18,00 sati
II 1 Snježana Kaleta Utorak,  17, 25 – 18,15 sati Utorak,  17, 25 – 18,15 sati
II 2 Rejhana Mehmedić Petak , 17,45 – 18,30 sati Petak , 17,45 – 18,30 sati
II 3 Aleksandra Marilović Petak , 17,30 – 18,30 sati Petak , 17,30 – 18,30 sati
III 1 Azra Drina Srijeda, 18,30 – 19,30 sati Srijeda, 18,30 – 19,30 sati
III 2 Adila Musić Četvrtak,  18,00 – 19,00 sati Četvrtak,  18,00 – 19,00 sati
IV 1 Zumra Halebić Četvrtak, 18,30 – 19, 30 sati Četvrtak, 18,30 – 19, 30 sati
IV 2 Aida Čičko Četvrtak ,18, 30 – 19, 30 sati Četvrtak ,18, 30 – 19, 30 sati
I-II Lokve Selma Hujić Srijeda,  17,30 – 18,30 sati Srijeda,  17,30 – 18,30 sati
III-IV Lokve Muhamed Jelačić Četvrtak,  17,30 – 18,30 sati Četvrtak,  17,30 – 18,30 sati
V 1 Elvedina Kustura Ponedjeljak, 18,00-19,00 sati Ponedjeljak, 18,00-19,00 sati
V 2 Emina Rahmanović Utorak,  17,00 – 17,45 sati Utorak,  17,00 – 17,45 sati
VI 1 Bandić Kenan Srijeda,  18,00 – 19,00 sati  Srijeda,  18,00 – 19,00 sati
VI 2 Faris Šarić Četvrtak,  12,20 –  13,05 sati Četvrtak,  12,20 –  13,05 sati
VII 1 Mirheta Zelić Utorak, od 17,00 sati Utorak, od 17,00 sati

 

VII 2 Nermina Čomor Petak, 18,00-18,45 sati Petak, 18,00-18,45 sati
VIII 1 Sanela Fatić Četvrtak, 18,00 – 18,45 sati Četvrtak, 18,00 – 18,45 sati
VIII 2 Asmir Pepić Utorak, 18,00-18,45 sati Utorak, 18,00-18,45 sati
IX 1 Alma Kazazović Četvrtak 17,30 do 18,30 sati Četvrtak 17,30 do 18,30 sati
IX 2 Anela Osmanagić Četvrtak, 17,00  – 18,00 sati Četvrtak, 17,00  – 18,00 sati

 

KONSULTACIJE PREDMETNIH NASTAVNIKA SA RODITELJIMA

 

Tablica br. 2 Termini konsultacija predmetnih nastavnika sa roditeljima/starateljima učenika

Nastavnik/ca Nastavni predmet: Termin za

konsultacije prva smjena:

Termin za

konsultacije druga smjena:

E-mail:
Melisa Delalić Tjelesni i zdravstveni odgoj Ponedjeljak,

13,10-14,00 sati

Ponedjeljak,

13,10-14,00 sati

melisa.delalic@

os9majpa.edu.ba

Mediha Biber Historija/Povijest Srijeda,

9, 50 – 10, 30 sati

Srijeda,

9, 50 – 10, 30 sati

mediha.biber@ os9majpa.edu.ba
Razija Kazazović Geografija/Zemljopis Društvo Društvo/Kultura/Religija

Građansko obrazovanje

Srijeda,

11,30 -12,15 sati

Srijeda,

11,30 -12,15 sati

razija.kazazovic

@os9majpa.edu.ba

Ejub Ensar Selimović Islamska

vjeronauka

Utorak,

12, 15 – 13, 00 sati

Utorak,

12, 15 – 13, 00 sati

halima.ejubovic

@os9majpa.edu.ba

Hajra Fejzić Matematika

Fizika

Srijeda,

17,00 – 18,00 sati

Srijeda,

17,00 – 18,00 sati

hajra.fejzic@ os9majpa.edu.ba
Merima Bajić – Bandić Osnove tehnike Srijeda,
18,00 – 19,00 sati
Srijeda,
18,00 – 19,00 sati
merima.bajic@
os9majpa.edu.ba
Suad Šarić Fizika Srijeda,

13,10 – 13,55 sati

Srijeda,

13,10 – 13,55 sati

suad.saric@ os9majpa.edu.ba
Azra Jahić Hemija/Kemija Kultura življenja Srijeda

10,35 – 11,30 sati

Srijeda

10,35 – 11,30 sati

azra.jahic@ os9majpa.edu.ba
Mehdija Suljević Likovna kultura Utorak,
10,40 – 11,25 sati
Utorak,
10,40 – 11,25 sati
mehdija.suljevic
@os9majpa.edu.ba
Sead Handžo Muzička

/Glazbena kultura

Petak,
10,40 –11,20 sati
Petak,
10,40 –11,20 sati
sead.handzo@ os9majpa.edu.ba

 

Mediha Kabulović Informatika Srijeda,
18,00 – 19,00
Srijeda,
18,00 – 19,00 sati
mediha.kabulovi

c@os9majpa.edu.ba

 

Ukoliko roditelji/staratelji učenika imaju potrebu za konsultacijama sa direktorom škole  i stručnom  službom škole /psihologinja i socijalna radnica/ to mogu uraditi putem Teams aplikacije na e-mail: adnan.fejzic@os9majpa.edu.baarijana.osmanovic.stukan@os9majpa.edu.ba i  lejla.fejzic@os9majpa.edu.ba  i/ili  putem   telefona na broj:   033 417 527 /direktor škole/ i 033 41 66 25 /stručna služba škole/   radnim danima.

Prema  uputama MOOKS-a, dolazak roditelja/staratelja u školu potrebno je   svesti na razumnu mjeru. Podsjećamo roditelje/staratelje učenika  da razrednik/ca i stručna služba škole  mogu   organizirati sastanak sa roditeljem/starateljima uz strogo  poštivanje epidemioloških mjera zaštite u školi.