Rezultati konkursa – bodovne rang-liste

Bodovna rang-lista Radno mjesto Nastavnik razredne nastave – revidirana bodovna lista b)7

Bodovna rang-lista Radno mjesto Nastavnik razredne nastave – revidirana bodovna lista a)1

Radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika b) 1. – revidirana bodovna rang-lista

Radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika c) 1. – revidirana bodovna rang-lista

Radno mjesto: Nastavnik informatike

Radno mjesto: Nastavnik likovne kulture

Radno mjesto: Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Radno mjesto: Nastavnik islamske vjeronauke

Radno mjesto: Nastavnik tehničke kulture

Radno mjesto: Pedagog

 

Pravdanje izostanaka u vrijeme online nastave

  • U cilju olakšanja procedure pravdanja izostanaka sa nastave zbog novonastale epidemiološke situacije i rasterećenja zdravstvenog sistema, roditelj može pravdati deset dana učeniku osnovne škole, odnosno pet dana učeniku srednje škole u toku jednog polugodišta. Navedeno obuhvata pravdanje od strane roditelja kad su u pitanju blaži simptomi bolesti, kao i drugi opravdani razlozi izostajanja učenika u trenutnoj situaciji.

Nastavi čitati “Pravdanje izostanaka u vrijeme online nastave”