O školi

Škola je počela sa radom 14. oktobra 1895. godine pod nazivom “Narodna osnovna škola”. U prvoj školskoj godini imala je 56 učenika. To je bila jedina škola od Bradine pa do Mostarskog raskršća. Naziv “Narodna osnovna škola” nosila je do 13. maja 1966. godine kada škola mijenja naziv u OŠ “9. maj”.

Do prije rata školu je u pohađalo između 520 i 570 učenika. Škola prekida rad početkom agresije 1992. godine i svoj rad nastavlja u junu 1993. godine. U ratnom peridu škola je radila po skraćenom nastavnom planu i programu. Osim u centralnom ubjektu u to vrijeme nastava se odvijala po podrumima i garažama u područnim školama na Oseniku, Lokvama, Ljubovčićima i Gracu.

Danas nastavni proces obavlja se u dva objekta – centralnom u Pazariću i objektu područne škole u Lokvama. Škola raspolaže sa 8 učionica i 6 kabineta. Fiskulturna dvorana je površine je 210 m2.