Osoblje

Rukovodstvo škole

Adnan Fejzić, direktor

Stručni saradnici

 

Ime i prezime Radno mjesto
Arijana Osmanović-Štukan psiholog
Lejla Fejzić socijalni radnik
Osman Mujan bibliotekar
Zinaida Smajlović pedagog

 Administrativno osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Emina Šehić sekretar
Emir Karić samostalni referent za plan i analizu

Nastavnici razredne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja
Zumbra Halebić I-1
Aida Čičko I-2
Muhamed Jelačić I-L
Elvedina Kustura II-1
Muhamed Jelačić II-L
Amela Kečević III-1
Jasmina Hasanović III-2
Selma Hujić III-L
Snježana Kaleta IV-1
Rejhana Mehmedić IV-2
Mujić Emina IV-3
Selma Hujić IV-L
Azra Drina  V-1
Mirnesa Kazić V-2

Nastavnici predmetne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja Predmet
Mirheta Zelić IX-1 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Nermina Čomor IX-2 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Alma Kazazović     Engleski jezik
Anela Osmanagić VII-1 Engleski jezik
Sabina Šabić IV-1 Njemački jezik
Hajra Fejzić   Matematika, Fizika
Faris Šarić VIII-2 Matematika, Fizika
Suad Šarić   Fizika
Azra Jahić   Hemija, Kultura življenja
Emina Rahmanović VII-2 Biologija, Hemija, Priroda
Mediha Biber   Historija
Dinka Mešanović   Geografija, Društvo, Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija
Hatidža Kahriman   Islamska vjeronauka
Mediha Kabulović   Informatika
Sanela Fatić VI-2 Tehnička kultura
Kenan Bandić VIII-1 Informatika, Tehnička kultura
Elvisa Ličina-Hidanović   Likovna kultura
Sead Handžo   Muzička kultura
Elmina Fejzić-Karić   Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tehničko osoblje škole

Ime i prezime Radno mjesto
Aziz Bužo domar/ložač
Nijaz Jasika domar/ložač
Midhet Odobašić domar/ložač
Esnafa Ejubović radnica na održavanju čistoće
Amela Fehratović radnica na održavanju čistoće
Nihada Lihovac radnica na održavanju čistoće
Ilda Dupovac radnica na održavanju čistoće
Nihada Odobašić radnica na održavanju čistoće
Đenita Brković servirka