Osoblje

Rukovodstvo škole

Adnan Fejzić, direktor

Stručni saradnici

 

Ime i prezime Radno mjesto
Arijana Osmanović-Štukan psiholog
Lejla Fejzić socijalni radnik
Osman Mujan bibliotekar
Zinaida Smajlović pedagog

 Administrativno osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Emina Šehić sekretar
Emir Karić samostalni referent za plan i analizu

Nastavnici razredne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja
Elvedina Kustura I-1
Muhamed Jelačić I-L
Amela Kečević II-1
Jasmina Hasanović II-2
Selma Hujić II-L
Snježana Kaleta III-1
Rejhana Mehmedić III-2
Selma Dupovac III-3
Selma Hujić III-L
Azra Drina  IV-1
Adila Musić  IV-2
Muhamed Jelačić IV-L
Zumra Halebić V-1
Aida Čičko V-2

Nastavnici predmetne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja Predmet
Mirheta Zelić VIII-1 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Nermina Čomor VIII-2 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Alma Kazazović   Engleski jezik
Anela Osmanagić VI-1 Engleski jezik
Sabina Šabić IX-2 Njemački jezik
Hajra Fejzić Matematika, Fizika
Faris Šarić VII-2 Matematika, Fizika
Suad Šarić Fizika
Azra Jahić Hemija, Kultura življenja
Emina Rahmanović VI-2 Biologija, Hemija, Priroda
Mediha Biber Historija
Razija Kazazović Geografija, Društvo, Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija
Hatidža Kahriman Islamska vjeronauka
Mediha Kabulović Informatika
Sanela Fatić IX-1 Tehnička kultura
Kenan Bandić VII-1 Informatika
Aida Hadžić Tehnička kultura
Nihada Mulalić Likovna kultura
Sead Handžo Muzička kultura
Elmina Fejzić-Karić Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tehničko osoblje škole

Ime i prezime Radno mjesto
Aziz Bužo domar/ložač
Nijaz Jasika domar/ložač
Midhet Odobašić domar/ložač
Esnafa Ejubović radnica na održavanju čistoće
Amela Fehratović radnica na održavanju čistoće
Nihada Lihovac radnica na održavanju čistoće
Ilda Dupovac radnica na održavanju čistoće
Nihada Odobašić radnica na održavanju čistoće
Đenita Brković servirka