Školski odbor

 

Ime i prezime Funkcija
Mehmedalija Salihović predsjednik, predstavnik Ministarstva
Smajl Rahmanović član, predstavnik Općine Hadžići
Aida Čičko član, predstavnik uposlenika škole
Merima Bečarević član, predstavnik roditelja/staratelja učenika