OBAVIJEST ZA UČENIKE U VEZI TERMINA DNEVNIH KONSULTACIJA ZA PREDMETNU NASTAVU

Na linku ispod možete vidjeti obavijest o terminima konsultacija i dostave nastavnih materijala:

Obavijest za učenike – termini konsultacija i dostave nastavnih materijala