ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ZA PERIOD OD 14.9. DO 9.10.2020. GODINE

Prema Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno –obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u šk.2020/2021. godini  br: 11-34-31987-5/20 od 9.9.2020. godine koje je izdalo  MONKS-a, model organiziranja nastavnog procesa za učenike razredne nastave I do IV razred,  kakav je definisan Uputstvom broj: 11-34-31987-3/20 od 26.8.2020. godine, ostaje na snazi do 09.10.2020. godine.

Od ponedjeljka,  14. septembra 2020.godine u redovan nastavni proces u školama uvodi se i predmetna nastava od V do IX razreda po kombinovanom modelu (podsjećamo: kombinovani model nastave realizira se po grupama sa maksimalno 15 učenika, s minimalnim razmakom između učenika od 1,5 metar). Model je primjenjiv po sistemu grupa „pola- pola“, na način da pola  učenika svih odjeljenja škole pohađa aktivno  jednu sedmicu redovan nastavni proces, a drugu   sedmicu tzv. „pasivno“ online (online sistem koji se ne realizira u realnom vremenu sa nastavnikom). „Pasivni“ online sistem podrazumijeva dostavu digitalnih nastavnih materijala učenicima sa smjernicama za rad.

Grupe učenika utvrđuju razrednici i o tome će blagovremeno obavijestiti  roditelje/staratelje učenika. Roditelji učenika koji žele isključivo online  model mogu se obratiti školi do 11.9.2020. godine prema već objavljenoj obavijesti za roditelje/staratelje koja se nalazi na web stranici škole.

U periodu od 14.9.2020. godine do 18.9.2020. godine učenici od I do IV razreda /grupa učenika koja pohađa nastavu u učionici/ pohađaju prvu smjenu od 8,00 sati, a učenici od  V do IX razreda drugu smjenu / grupa učenika koja pohađa nastavu u učionici/ sa početkom nastave od 13,10 sati. Čas traje 30 minuta, mali odmor 5 minuta, a veliki odmor nije predviđen Uputstvom.  

Raspored zvona /grupa učenika koja pohađa nastavu u učionici/

Prva smjena*

Čas po redu Početak časa Kraj časa
1. 8,00 sati 8,30 sati
2. 8,35 sati 9,05 sati
3. 9,10 sati 9,40 sati
4. 9,45 sati 10,15 sati
5. 10,20 sati 10,50 sati
6. 10,55 sati 11,25 sati

Raspored zvona /grupa učenika koja pohađa nastavu u učionici/

Druga smjena

Čas po redu Početak časa Kraj časa
1. 13,10 sati 13,40 sati
2. 13,45 sati 14,15 sati
3. 14,20 sati 14,50 sati
4. 14,55 sati 15,25 sati
5. 15,30 sati 16,00 sati
6. 16,05 sati 16.35 sati

*važi i za Područnu školu Lokve!  Učenici  PŠ Lokve  III razred i IV razred  dolaze u školu u  8,00 sati, učenici I razreda u 8,40 sati, a učenici II  razreda u 9,10 sati.

Od 21.9.2020. godine učenici od V do IX razreda će pohađati nastavu u prvoj smjeni, a učenici od I do IV razreda u drugoj smjeni. Promjene smjena će biti svakih 15 dana.

Grupa učenika koja prati  nastavu u kućnom ambijentu, tzv. pasivni online sistem  kao i učenici čiji su se roditelji izjasnili za pohađanje online nastave,    dobit će nastavne materijale od učitelja/ice i predmetnog nastavnika  po završetku nastave u školi odnosno  prema prethodno utvrđenom dogovoru i terminima dnevnih konsultacija nastavnika.

U slučaju promjena u organizaciji odgojno-obrazovnog rada bit ćete blagovremeno informisani.

Raspored korištenja  učioničkog prostora za svako odjeljenje  učenici će dobiti putem platforme od razrednika.

Radnici, roditelji i učenici škole dužni su da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i institucija.

Molimo roditelje/staratelje učenika da se detaljno upoznaju sa Uputstvom koje je dostavilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i posebnu pažnju posvete da učenici budu svjesni odgovornosti koju nose dok borave u školi sa aspekta provođenja higijensko-sanitetskih i epidemioloških mjera propisanih od Ministarstva i Zavoda za javno zdravstvo.

Protokol ulaska u školsko dvorište/školski objekat:

Dezo barijera / dezinfekcija ruku, maska, obavezna fizička distanca od najmanje 2 metra/osim članova istog domaćinstva.

Molimo sve učesnike da prate upute zaduženog školskog osoblja o načinu kretanja kroz školsko dvorište i školski objekat te se  pridržavaju  se  higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi.