POZIV I PRIJAVA ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Cijenjeni roditelji, upis učenika prvog razreda za školsku 2020/2021. godinu će se vršiti elektronskim putem, počev od 1. aprila tekuće godine.

U prilogu imate POZIV za upis i Obrazac za upis djeteta u prvi razred osnovne škole.

Poziv: Poziv za upis učenika u prvi razred

Obrazac prijave: P R I J A V A