ORGANIZACIJA NASTAVE U PERIODU OD 12.02.2024. GODINE DO 16.02.2024. GODINE

Godišnjim planom i programom rada škole za šk. 2023/2024. godinu realizacija nastave za učenike od V do IX razreda odvijati će se online putem platforme Office 365 u periodu od ponedjeljka, 12.02.2024. godine do petka, 16.02.2024. godine.

Učenici od V do IX razreda nastavu će pohađati prema utvrđenom rasporedu sati i satnicom u realnom vremenu.

Redovna nastava za učenike od I do IV razreda realizirat će se u prostorijama centralne i područne škole u prvoj smjeni prema važećem rasporedu sati.