OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE/STARATELJE

U skladu sa preporukama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS br.: 11/06-34-157-11.1/20 od 3.4.2020. godine,  od ponedjeljka, 6.4.2020. godine online nastava za učenike od V do IX razreda počinje od 9,00 sati, trajanje časa je 30 minuta, veliki odmor 10 minuta, a završetak 6. časa je u 12,30 sati.

 Raspored trajanja časova online nastave u prvoj smjeni:

 1. čas 9,00 sati – 9,30 sati
 2. čas 9,35 sati – 10,05 sati veliki odmor 10 minuta
 3. čas 10,15 sati – 10,45 sati
 4. čas 10,50 sati – 11,20 sati
 5. čas 11,25 sati – 11,55 sati
 6. čas 12,00 sati – 12,30 sati

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE/STARATELJE

U skladu sa preporukama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS br.: 11/06-34-157-11.1/20 od 3.4.2020. godine,  od ponedjeljka, 6.4.2020. godine online nastava za učenike od V do IX razreda počinje od 9,00 sati, trajanje časa je 30 minuta, veliki odmor 10 minuta, a završetak 6. časa je u 12,30 sati.

 Raspored trajanja časova online nastave u prvoj smjeni:

 1. čas 9,00 sati – 9,30 sati
 2. čas 9,35 sati – 10,05 sati                 – veliki odmor 10 minuta
 3. čas 10,15 sati – 10,45 sati
 4. čas 10,50 sati – 11,20 sati
 5. čas 11,25 sati – 11,55 sati
 6. čas 12,00 sati – 12,30 sati

Učenici od I do IV razreda online nastavu će  realizirati prema već utvrđenoj praksi u saradnji sa nastavnicima i roditeljima.

Učenici od I do IV razreda online nastavu će  realizirati prema već utvrđenoj praksi u saradnji sa nastavnicima i roditeljima.