ZELENA REVOLUCIJA U NAŠOJ ŠKOLI

Naša škola je uzela učešće u projektu „Zelena revolucija 2”. Projekat finansira i provodi ZEOS eko-sistem .Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama. Sve škole će se takmičiti u sakupljanju e-otpada za vrijeme trajanja projekta do 1. aprila 2023. godine, te će se nakon toga vršiti preuzimanje. Koordinatorica projekta ispred naše škole je asistentica u nastavi Semina Šehović koja će na časovima odjeljenske zajednice upoznati učenike i nastavnike sa načinom prikupljanja e-otpada i dostavom istog u školu. U prizemlju škole je postavljena kanta za e-otpad.

Pozivamo naše učenike, roditelje, sugrađanke i sugrađane da svoj e-otpad dostave u školu i time pomognu u realizaciji ovog projekta.