25. novembar

                                       25. novembar

Da li ste se ikada zapitali šta obilježavamo 25. novembra i zašto je ovaj datum važan za našu domovinu?

Davne 1941, godine, uporedo sa vođenjem ratnih operacija na svim dijelovima jugoslavenske teritorije, odvijalo se i formiranje novih organa vlasti. U početku su to bili narodnooslobodilački odbori, a kasnije zemaljska antifasištička vijeća narodnog oslobođenja.

Kada i gdje je održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-A?

Osnivačka skupština i Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a održani su 25. i 26. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu. Za predsjednika ZAVNOBIH-a bio je izabran dr Vojislav Kecmanović, ugledni ljekar, patriota i antifašista iz Bijeljine, a za sekretara Hasan Brkić, politički komesar divizije, advokatski pripravnik iz Sarajeva.

Ko je bio prisutan na ovome skupu?

Na ovoj osnivačkoj skupštini je prisustvovalo 247 delegata, od kojih je 173 sa pravom glasa.

Šta znači ZAVNOBIH?

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine.

Na ovom zasjedanju u Mrkonjić Gradu, prije 79 godina  ZAVNOBIH se konstituisao kao opšte političko predstavništvo naroda Bosne i Hercegovine, čiji su najvažniji zadaci bili: učvršćenje bratstva i jedinstva Srba, Hrvata i muslimana i razvijanje oružane borbe protiv okupatora. 

Zašto je važan praznik Dan državnosti?

Obnovljena je   bosanskohercegovačka državnost  i ZAVNOBiH je definirao Bosnu i Hercegovinu kao ravnopravnu jugoslovensku federalnu jedinicu, unutar koje će Bošnjaci, Srbi, Hrvati i drugi živjeti u slobodi i jednakosti.

Budimo ponosni što pripadamo narodu koji se bori za svoj opstanak i koji istrajava u borbi za bolje sutra!!

Sretan vam Dan džavnosti Bosne i Hercegovine!

Pripremila nastavnica Mediha Biber.