POSJETA DELEGACIJE UNICEF-A

U utorak, 13.09.2022. g., direktor OŠ „9. maj“ Pazarić, Adnan Fejzić, primio je u posjetu delegaciju UNICEF-a koju su sačinjavali Thomas Wells UNICEF Innocenti – Education Manager, Joaquin Carceles Martinez Lozano UNICEF Innocenti – Researcher i Sanja Kabil UNICEF BiH – Education Specialist. Razlog posjete je bilo istraživanje o implementaciji Akelius Digitalnog Kursa u BiH.
Naime, Akelius Digitalni Kurs se u našoj školi počeo sprovoditi neposredno nakon prvih aktivnosti u maju, a koje su uključivale nabavku opreme, edukaciju nastavnika, a čemu su prethodili intenzivni dogovori i saradnja sa više institucija i NVO kao što su Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, UNICEF, World Vision te saradnja sa Odsjekom za engleski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu kroz časove u našoj školi na kojima su studenti radili po Akeliusu. Koordinator aktivnosti je bio Adin Skalonja Programme Officer pri UNICEF BiH.
Cilj misije Innocenti u BiH je:
Da podrže implementaciju Akelius Digitalnog kursa u BiH, te da dobiju informaciju o planovima za korištenje Akelius programa u formalnom obrazovanju (u školama) kroz redovnu nastavu i sekcije.
Podržati razvoj monitoring planova, zajedno sa obrazovnim vlastima, te identifikacija određenih izvora podataka u vezi sa ishodima učenja/postignutim rezultatima i razvoj protokola za razmjenu podataka.
Razviti plan prikupljanja podataka koji se bazira na već raspoloživim podacima.
Ojačati kapacitete ministarstava u oblasti monitoringa i prikupljanja podataka.
u našoj školi su bili prisutne nastavnice Anela Krbezlija i Alma Kazazović te pshologinja škole Arijana Osmanović-Štukan.
Razgovaralo se o prednostima, nedostacima i izazovima koji sa sobom nosi primjena Akelius Digitalnog Kursa. Dogovoreni su naredni koraci koji će voditi ka dodatnom poboljšanju primjene u nastavi.
Razgovor je bio veoma konstruktivan, te se radujemo nastavku saradnje.