VRIJEDNA DONACIJA CARITASA BIH U DIDAKTIČKIM MATERIJALIMA JU OŠ „9. MAJ“ PAZARIĆ

Vrijedna donacija Caritasa BiH u didaktičkim materijalima JU OŠ „9. maj“ Pazarić

 

U OŠ „9. maj“ Pazarić su u četvrtak, 08.09.2022. g., stigli veoma vrijedni didaktički materijali koje je donirao Caritas BiH. Sastav donacije je urađen po potrebama sa terena koje su iskazali naši nastavnici i nastavnice tako da će nastava u našoj školi biti obogaćena novim nastavnim sredstvima i to iz predmeta Biologija, Muzička kultura, Matematika, TiZO, Fizika, Hemija, Historija, Geografija itd. Materijale će koristiti učenici centralne škole, Područne škole na Lokvama kao i djeca u pokretu.  Naime, naša škola je u proteklom periodu uključena u projekat pripreme i uključenja djece u pokretu u redovnu nastavu u KS, a Caritas BiH je prepoznao naš rad i ovim činom iskazao materijalnu podršku našem radu sa djecom u pokretu. U ime direktora škole, Adnana Fejzića, i svih uposlenika i učenika još jednom se zahvaljujemo Caritasu BiH na ovoj donaciji i to Renati Glavinka, Dijani Muzička kao i predstavniku World Vision, Mirzi Ahmiću, koji je pomogao pri uspostavi kontakta. Radujemo se nastavku uspješne saradnje.