PREVENCIJA TRGOVINE LJUDIMA U ŠKOLSKOJ ZAJEDNICI

Prepoznaj, prijavi, spriječi, zaštiti sebe i druge!
Tokom mjeseca marta 2022. godine u našoj školi su realizirani edukativni sadržaji sa učenicima, članovima Nastavničkog vijeća i članovima Vijeća roditelja, koji su u funkciji prevencije trgovine ljudima u skladu sa obavezom, koja proizilazi iz Akcionog plana Vlade Kantona Sarajevo za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020-2023. godine.
 
Važnu ulogu u realizaciji edukativnih radionica su imali vršnjački edukatori, koji su nakon
 
intenzivnih priprema realizirali časove odjeljenske zajednice u odjeljenjima VII razreda. Učenici i razrednici su aktivno sudjelovali u realizaciji radionica i izrazili zadovoljstvo načinom prezentacije teme. Članovi Nastavničkog vijeća su upoznati o temi u vezi sa rizicima i oblicima krivičnog djela trgovine ljudima, važnosti adekvatnog i pravovremenog upoznavanja djece i roditelja kao i načinom zaštite kako ne bi postali žrtve navedenog krivičnog djela.
 
Dana, 31.3.2022. godine organizirana je edukativna radionica “Prevencija trgovine ljudima” za članove Vijeća roditelja koji su upoznati o problemu i oblicima trgovine ljudima kako bi na adekvatan način prevenirali rizike.  Koristimo priliku da se zahvalimo svim učesnicima na sudjelovanju u preventivnim aktivnostima.
“Intellectuals solve problems, geniuses prevent them” Albert Einstein