DABAR INFORMATIČAR IZAZOV 2021

„Glavni cilj računanja i kompjutacionog razmišljanja je razumijevanje, a nikako samo brojevi.”- Richard Hamming
Dabar Informatičar Izazov je internacionalna inicijativa sa ciljem promocije informatike i računarskog razmišljanja među učenicima. Računarsko razmišljanje predstavlja korištenje skupa vještina i tehnika rješavanja problema koje softverski inženjeri koriste za pisanje programa i aplikacija.
Ovogodišnji izazov u Bosni i Hercegovini je održan od 6. do 18. decembra 2021. godine. Na Izazov se prijavilo 212 škola iz 90 gradova. Izazovu je pristupilo 9500 učenika, što je znatno veći broj u odnosu na broj učesnika prethodnih godina, gledajući unazad od 2016. godine, kada je Izazov prvi put održan u BiH.
Učenici V-IX razreda naše škole su imali priliku učestvovati na Izazovu i rješavati zanimljive zadatke na časovima informatike ili online kući.
Na nivou škole najbolje rezultate su postigli učenici:
– Hana Lihovac VI2, u kategoriji V i VI razreda,
– Hanan Šarić VIII2, u kategoriji VII i VIII razreda,
– Armin Maksumić IX2 u kategoriji IX razreda.
Posebno moramo istaknuti uspjeh Hanana Šarića koji je zauzeo 4. mjesto u kategoriji VII i VIII razreda na nivou Bosne i Hercegovine.
Koordinatorica izazova za našu školu je nastavnica Mediha Kabulović, a podršku realizaciji izazova je pružio nastavnik Kenan Bandić.
Čestitamo učenicima na učešću! Svi učesnici Izazova će dobiti certifikate.