PROJEKAT TABLA I STEAM UČIONICE U JU OŠ “9. MAJ” PAZARIĆ

Od školske 2019/2020. godine  JU Osnovna škola “9. maj” Pazarić, Sarajevo je jedna od  28 osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, koja sudjeluje u realizacije Projekta TABLA, projekta  općeg obrazovanja koji provodi međunarodna  organizacija Save the Children sjevoerozapadni Balkan u partnerstvu sa Zavodom Republike Slovenije za školstvo, Fondacijom Education in Action u BiH i Mrežom za izgradnju mira  uz podršku USAID-a i saradnju sa  Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Projekat TABLA  koristi inovativan pristup u svrhu povećanja efikasnosti obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini, a kako bi doveo do unapređenja ishoda učenja kod učenika i nastavnike osnažio u primjeni elemenata „obrazovanja za 21. vijek“ kao što su STEAM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika) i 4Cs/4k (Critical Thinking/kritičko razmišljanje, Creativity/kreativnost, Communication/komunikacija i Collaboration/kolaboracija-saradnja) u odgojno-obrazovni proces

Cilj  projekta je povećanje efektivnosti i efikasnosti obrazovnog sistema koji će doprinijeti razvoju vještina kritičkog razmišljanja, kao i kompetencija koje će biti primjenjive u daljem procesu obrazovanja i na tržištu rada.

Projektne aktivnosti su podijeljene u četiri glavne projektne cjeline ključne za kvalitetnije obrazovanje u 21. vijeku:  obuka nastavnika, poboljšanje vještina postojećeg osoblja, stvaranje okruženja za učenje i poticanje rasprave  o reformama u obrazovanju.

U prethodnom periodu članovi našeg nastavničkog tima su sudjelovali u projektnim aktivnostima: imenovanje koordinatorice Projekta TABLA – nastavnica Hajra Fejzić, online anketa za  nastavnike,  učešće/praćenje  webinara na teme:  “Upravljanje stresom”, “Emocionalna pismenost”  i “Prevencija profesionalnog sagorijevanja.  Realizovana je prva od ukupno pet online radionica za voditelje grupa podrške u kojoj sudjeluje stručna saradnica/psihologinja.

Kroz projekat TABLA, naša škola je opremljena STEAM opremom:    laptopima ThinkPad E495 /4 kom./, 3D printerom Ultimaker 2+connect, pametnom tablom SMART board MX26 sa stalkom, učioničkim namještajem sa ormarom, elektronikom i robotikom /Arduino –početnički set, Lego –Education WeDo osnovni set, Lego- Mindstorms Education EV 3,  te političkom i fizičkom  kartom Svijeta, reljefnom geografskom  kartom  Evrope, globusom, kompasom/busolom, kartom Sunčevog sistema, Periodnim sistemom elementa, geometrijskim priborom za tablu i geometrijski oblici u dijelovima,  modelom ljudskog trupa,  anatomski ljudski skelet i model ljudske glave u dijelovima za STEAM laboratorije/učionice koje će biti stimulirajuće okruženje za rad i učenje.

STEAM laboratorije/učionice  će  omogućiti  praktičnu primjenu i demonstraciju  znanja i vještina stečenih u stručnim edukacijama i kroz razmjenu iskustava među nastavničkim kadrom, a sve s ciljem progresivnijeg načina rad sa učenicima i postizanja boljih rezultata.