Međunarodni dan prava djeteta

Danas je 20.11. – Međunarodni dan prava djeteta!

Vijeće učenika JU OŠ “9. maj” Pazarić, Sarajevo je organiziralo kreativni kutak za učenike.

Podsjećamo da se danas obilježava 30 godina Konvencije o pravima djeteta – instrumenta za zaštitu dječijih prava!