Dostupno i kvalitetno obrazovanje za dječake i djevojčice Rome

U saradnji s NVO Save the Children u našoj školi u okviru projekta “Dostupno i kvalitetno obrazovanje za dječake i djevojčice Rome” realizovano je niz aktivnosti. U mjesecu februaru realizovano je osam radionica s ciljem pružanja pomoći i podrške manjinskim grupama u školi kao i porodicama čila su djeca u riziku od napuštanja obrazovanja.

Kao rezultat dosadašnjeg rada naših roditelja i nastavka saradnje u školi je pod pokroviteljstvom Save the Children oformljen “Kutak za roditelje”.

U “Kutku za raditelje” mogu se naći bitne informacije vezane za aktivnosti u skoli, fotografije sa aktivnostima naših učenika, nastavnika i roditelja, roditelji mogu koristiti literaturu koja se nalazi u maloj biblioteci koja je u sklopu Kutka za roditelje, obavljati kratke informativne razgovore sa nastavnicima i stručnim saradnicama škole.

Aktivnosti realizuje stručna saradnica Lejla Fejzić.