Rezultati konkursa – bodovne rang-liste

Bodovna rang-lista Radno mjesto Nastavnik razredne nastave – revidirana bodovna lista b)7

Bodovna rang-lista Radno mjesto Nastavnik razredne nastave – revidirana bodovna lista a)1

Radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika b) 1. – revidirana bodovna rang-lista

Radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika c) 1. – revidirana bodovna rang-lista

Radno mjesto: Nastavnik informatike

Radno mjesto: Nastavnik likovne kulture

Radno mjesto: Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Radno mjesto: Nastavnik islamske vjeronauke

Radno mjesto: Nastavnik tehničke kulture

Radno mjesto: Pedagog