ZELENA REVOLUCIJA U NAŠOJ ŠKOLI

ZELENA REVOLUCIJA U NAŠOJ ŠKOLI
Naša škola je uzela učešće u projektu „Zelena revolucija“. Projekat finansira i provodi ZEOS eko-sistem d.o.o. Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama.
Sve škole će se takmičiti u sakupljanju e-otpada za vrijeme trajanja projekta do 4. maja 2022. godine, te će se nakon toga vršiti preuzimanje. Koordinatorica projekta ispred naše škole je asistentica u nastavi Semina Šehović koja će na časovima odjeljenske zajednice upoznati učenike i nastavnike sa načinom prikupljanja e-otpada i dostavom istog u školu. U toku sedmice u našem školskom dvorištu bit će postavljene kante za e-otpad. U tabeli ispod je tablica u kojoj je navedeno šta se podrazumijeva pod e-otpadom, odnosno šta se skuplja. Pozivamo naše učenike, roditelje, sugrađanke i sugrađane da svoj e-otpad dostave u kontejnere koji će biti postavljeni u školskom dvorištu i time pomognu u realizaciji ovog projekta.