Okrugli sto na temu “Kako možemo pomoći  učeniku/ci koji je bio/la izložen/a vršnjačkom nasilju”

Danas je u našoj školi u okviru Programa prevencije maloljetničke delinkvencije, a u vezi  s Akcionim planom za prevenciju maloljetničkog predstupništva i rada s maloljetnicima u kontaktu s pravosudnim sistemom Vlade Kantona Sarajevo održan okrugli sto na temu “Kako možemo pomoći  učeniku/ci koji je bio/la izložen/a vršnjačkom nasilju”. Na okruglom stolu su učestvovali učenici, predstavnici Vijeća učenika  od V do IX razreda osnovnih škola s područja Općine Hadžići. Nakon diskusije šta je to nasilje, koji oblici nasilja su prisutni među djecom, šta trebju uraditi kada vide nasilje, učesnici su donijeli zaključke da:

  1. Nasilje nije igra!
  2. Nasilje se ne smije i ne treba ignorisati, treba ga prijaviti odrasloj osobi u školi, porodici, na ulici.
  3. Važno je promovisati pozitivne osobine pojedinca, grupe, zajednice.
  4. Širiti prijateljstvo i jačati međusobne odnose.
  5. Razvijati toleranciju.

Uporedo sa Okruglim stolom održana je radionica “Drvo dječije sreće” u kojoj su učešće uzeli najmlađi članovi Vijeća učenika kao i zamjenski članovi.

Učenik Davud Isufi je pjesmom podržao današnju aktivnosti.

Na kraju druženja učenici su poslali poruke zahvalnosti i na taj način podržali 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u saradnji sa Fondacijom TPO.

Fotografije pogledajte na našoj fb stranici.