ZELENA REVOLUCIJA U NAŠOJ ŠKOLI

Naša škola je uzela učešće u projektu „Zelena revolucija 2”. Projekat finansira i provodi ZEOS eko-sistem .Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama. Sve škole će se takmičiti u sakupljanju e-otpada za vrijeme trajanja projekta do 1. aprila 2023. godine, te će se nakon toga vršiti preuzimanje. Koordinatorica projekta ispred naše škole je asistentica u nastavi Semina Šehović koja će na časovima odjeljenske zajednice upoznati učenike i nastavnike sa načinom prikupljanja e-otpada i dostavom istog u školu. U prizemlju škole je postavljena kanta za e-otpad.

Pozivamo naše učenike, roditelje, sugrađanke i sugrađane da svoj e-otpad dostave u školu i time pomognu u realizaciji ovog projekta.

25. novembar

                                       25. novembar

Da li ste se ikada zapitali šta obilježavamo 25. novembra i zašto je ovaj datum važan za našu domovinu?

Davne 1941, godine, uporedo sa vođenjem ratnih operacija na svim dijelovima jugoslavenske teritorije, odvijalo se i formiranje novih organa vlasti. U početku su to bili narodnooslobodilački odbori, a kasnije zemaljska antifasištička vijeća narodnog oslobođenja.

Kada i gdje je održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-A?

Osnivačka skupština i Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a održani su 25. i 26. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu. Za predsjednika ZAVNOBIH-a bio je izabran dr Vojislav Kecmanović, ugledni ljekar, patriota i antifašista iz Bijeljine, a za sekretara Hasan Brkić, politički komesar divizije, advokatski pripravnik iz Sarajeva.

Ko je bio prisutan na ovome skupu?

Na ovoj osnivačkoj skupštini je prisustvovalo 247 delegata, od kojih je 173 sa pravom glasa.

Šta znači ZAVNOBIH?

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine.

Na ovom zasjedanju u Mrkonjić Gradu, prije 79 godina  ZAVNOBIH se konstituisao kao opšte političko predstavništvo naroda Bosne i Hercegovine, čiji su najvažniji zadaci bili: učvršćenje bratstva i jedinstva Srba, Hrvata i muslimana i razvijanje oružane borbe protiv okupatora. 

Zašto je važan praznik Dan državnosti?

Obnovljena je   bosanskohercegovačka državnost  i ZAVNOBiH je definirao Bosnu i Hercegovinu kao ravnopravnu jugoslovensku federalnu jedinicu, unutar koje će Bošnjaci, Srbi, Hrvati i drugi živjeti u slobodi i jednakosti.

Budimo ponosni što pripadamo narodu koji se bori za svoj opstanak i koji istrajava u borbi za bolje sutra!!

Sretan vam Dan džavnosti Bosne i Hercegovine!

Pripremila nastavnica Mediha Biber.

SRETAN 25. NOVEMBAR – DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

💙💛💙💛💙💛💙💛

„Virim kroz prozor otvorene duše i gledam u bezdan.

Tišina vrišti poput glasova vječitih besmrtnika.

Budi moj san. San koji živi vječno svjetlo.

San, koji se zove Bosna…“

Sanjali smo danas san o Bosni, jedinoj nam domovini.

Sanjali kroz stihove i pjevali joj pjesme

sa nadom da san nikad prestati neće

dokle god je Bosne i nas u njoj!

Sretan Ti rođendan, Bosno i Hercegovino!

💙💛💙💛💙💛💙💛

POSLJEDNJI POZDRAV NAŠOJ RADNICI, KOLEGICI I PRIJATELJICI ADILI MUSIĆ

Posljednji pozdrav našoj radnici, kolegici i prijateljici Adili Musić.
Sa tugom i nevjericom opraštamo se sa našom dragom Adilom Musić koju je, nakon teške bolesti, bolest pobijedila i otrgnula u 60. godini života.
Nada i optimizam nisu napuštali Adilu od kad je saznala za bolest, kroz njenu veliku borbu i liječenje pa do posljednjeg trenutka života. Vjerovali smo da će njena snaga dobiti ovu bitku, da će još godinama biti uz svoju djecu, supruga, rodbinu i prijatelje. Nažalost, jučer je Adila zauvijek sklopila oči i otišla, sigurni smo, na bolji svijet, u trajno sjećanje svih koji su je poznavali.
Kao dugogodišnju radnicu našeg kolektiva, svi ćemo pamtiti njenu energiju i prijateljstvo, kao i čvrstinu i snalažljivost da uvijek revnosno odgovori zadacima na poslu. Takva je bila i kao majka, i kao supruga.
Svojim odlaskom ostavlja veliku prazninu među kolegama, a svojoj porodici neprolaznu bol i tugu.
Nek joj je vječni rahmet.
Porodici, rodbini i prijateljima, drage Adile, JU OŠ “9.maj” Pazarić, Sarajevo upućuje doboko i iskreno saučešće.

VRIJEDNA DONACIJA CARITASA BIH U DIDAKTIČKIM MATERIJALIMA JU OŠ „9. MAJ“ PAZARIĆ

Vrijedna donacija Caritasa BiH u didaktičkim materijalima JU OŠ „9. maj“ Pazarić

 

U OŠ „9. maj“ Pazarić su u četvrtak, 08.09.2022. g., stigli veoma vrijedni didaktički materijali koje je donirao Caritas BiH. Sastav donacije je urađen po potrebama sa terena koje su iskazali naši nastavnici i nastavnice tako da će nastava u našoj školi biti obogaćena novim nastavnim sredstvima i to iz predmeta Biologija, Muzička kultura, Matematika, TiZO, Fizika, Hemija, Historija, Geografija itd. Materijale će koristiti učenici centralne škole, Područne škole na Lokvama kao i djeca u pokretu.  Naime, naša škola je u proteklom periodu uključena u projekat pripreme i uključenja djece u pokretu u redovnu nastavu u KS, a Caritas BiH je prepoznao naš rad i ovim činom iskazao materijalnu podršku našem radu sa djecom u pokretu. U ime direktora škole, Adnana Fejzića, i svih uposlenika i učenika još jednom se zahvaljujemo Caritasu BiH na ovoj donaciji i to Renati Glavinka, Dijani Muzička kao i predstavniku World Vision, Mirzi Ahmiću, koji je pomogao pri uspostavi kontakta. Radujemo se nastavku uspješne saradnje.

POSJETA DELEGACIJE UNICEF-A

U utorak, 13.09.2022. g., direktor OŠ „9. maj“ Pazarić, Adnan Fejzić, primio je u posjetu delegaciju UNICEF-a koju su sačinjavali Thomas Wells UNICEF Innocenti – Education Manager, Joaquin Carceles Martinez Lozano UNICEF Innocenti – Researcher i Sanja Kabil UNICEF BiH – Education Specialist. Razlog posjete je bilo istraživanje o implementaciji Akelius Digitalnog Kursa u BiH.
Naime, Akelius Digitalni Kurs se u našoj školi počeo sprovoditi neposredno nakon prvih aktivnosti u maju, a koje su uključivale nabavku opreme, edukaciju nastavnika, a čemu su prethodili intenzivni dogovori i saradnja sa više institucija i NVO kao što su Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, UNICEF, World Vision te saradnja sa Odsjekom za engleski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu kroz časove u našoj školi na kojima su studenti radili po Akeliusu. Koordinator aktivnosti je bio Adin Skalonja Programme Officer pri UNICEF BiH.
Cilj misije Innocenti u BiH je:
Da podrže implementaciju Akelius Digitalnog kursa u BiH, te da dobiju informaciju o planovima za korištenje Akelius programa u formalnom obrazovanju (u školama) kroz redovnu nastavu i sekcije.
Podržati razvoj monitoring planova, zajedno sa obrazovnim vlastima, te identifikacija određenih izvora podataka u vezi sa ishodima učenja/postignutim rezultatima i razvoj protokola za razmjenu podataka.
Razviti plan prikupljanja podataka koji se bazira na već raspoloživim podacima.
Ojačati kapacitete ministarstava u oblasti monitoringa i prikupljanja podataka.
u našoj školi su bili prisutne nastavnice Anela Krbezlija i Alma Kazazović te pshologinja škole Arijana Osmanović-Štukan.
Razgovaralo se o prednostima, nedostacima i izazovima koji sa sobom nosi primjena Akelius Digitalnog Kursa. Dogovoreni su naredni koraci koji će voditi ka dodatnom poboljšanju primjene u nastavi.
Razgovor je bio veoma konstruktivan, te se radujemo nastavku saradnje.