Edukativna radionica za učenike VI razreda

U okviru realizacije Programa prevencije maloljetničke delinkvencije, dana 28.2.2018. godine realizirana je edukacija za učenike VI razreda JU OŠ „9. maj“ Pazarić na temu „Lopov uvijek bude otkriven“ uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Rad policije u zajednici i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Edukativna radionica iz oblasti prevencije kriminaliteta imala je za cilj povećati svijest djece osnovnoškolskog uzrasta da se nezakonito ponašanje ne isplati i da lopov uvijek bude otkriven. Učenici su pažljivo pratili prezentirane aktivnosti od predavača, a osobito pokaznu vježbu sa službenim policijskim psima koju su demonstrirali pripadnici specijalne policije.