BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU ŠKOLSKOG OSOBLJA U JU OŠ “9.MAJ” PAZARIĆ, SARAJEVO

Briga o mentalnom zdravlju školskog osoblja u JU OŠ “9.maj” Pazarić, Sarajevo

U vremenskom periodu maj / juni 2021. godine održane su četiri radionice za školsko
osoblje JU OŠ „9.maj“ Pazarić, Sarajevo, koje je vodila Dželila Mulić-Čorbo, psihologinja
i sistemska porodična psihoterapeutkinja, na linku ispod možete vidjeti sadržaj radionica
koje su održane u našoj školi:

BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU