Pravdanje izostanaka u vrijeme online nastave

  • U cilju olakšanja procedure pravdanja izostanaka sa nastave zbog novonastale epidemiološke situacije i rasterećenja zdravstvenog sistema, roditelj može pravdati deset dana učeniku osnovne škole, odnosno pet dana učeniku srednje škole u toku jednog polugodišta. Navedeno obuhvata pravdanje od strane roditelja kad su u pitanju blaži simptomi bolesti, kao i drugi opravdani razlozi izostajanja učenika u trenutnoj situaciji.

Za ovakav način pravdanja izostanaka roditelj će Izjavu u kojoj će navesti razlog izostanka učenika, dostaviti razredniku putem e-maila ili izjavu dostaviti  direktno u školu.

Roditelji su dužni najaviti izostanak učenika obavještenjem razrednika/škole, da bi iste kasnije mogli i opravdati u okviru informativnih sastanaka.

Obrazac Izjave možete preuzeti ovdje.

Za prelazak učenika sa kombinovanog na on-line način rada i obratno dozvoljava se školama da po vlastitoj procjeni mogu prebaciti učenika sa kombinovanog na online model i obratno bez vremenskog ograničenja. Roditelj je dužan da uputi zahtjev-izjavu o razlozima prelaska učenika sa jednog na drugi način nastave.

Zahtjev-izjavu o razlozima prelaska učenika sa jednog na drugi model nastave možete preuzeti ovdje.