PROJEKAT TABLA I STEAM UČIONICE U JU OŠ “9. MAJ” PAZARIĆ

Od školske 2019/2020. godine  JU Osnovna škola “9. maj” Pazarić, Sarajevo je jedna od  28 osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, koja sudjeluje u realizacije Projekta TABLA, projekta  općeg obrazovanja koji provodi međunarodna  organizacija Save the Children sjevoerozapadni Balkan u partnerstvu sa Zavodom Republike Slovenije za školstvo, Fondacijom Education in Action u BiH i Mrežom za izgradnju mira  uz podršku USAID-a i saradnju sa  Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

PLANINARI NAŠE ŠKOLE

Dana 13.02.2021.godine, planinari naše škole uz pratnju učiteljica Azre Drina i Zumre Halebić su išli na Memorijalni pohod “Derviš Turčinović” na Ormanj. Bilo je veoma hladno, ali je hrabra družina bila na visini zadatka. Poslije male stanke i okrepljenja uz čaj krenulo se dalje. Hrabro su koračali sa ostalim planinarima ka Lovačkoj kući. Tu su se odmorili, ugrijali i ručali grah. Veseli, sretni i zadovoljni su se vratili svojim kućama.

DAN SIGURNIJEG INTERNETA 2021

Dan sigurnijeg interneta 2021 Dan sigurnijeg interneta (Safer Internet Day – SID) je međunarodni dan koji se na inicijativu Europske komisije globalno obilježava već dugi niz godina. Dan sigurnijeg interneta 2021. godine u svijetu će se i ovaj put obilježiti pod sloganom „Zajedno za bolji internet“ (“Together for a better internet”) dana 09. februara. Centar za sigurni internet u BiH obilježavanje Dana sigurnijeg interneta će i ove godine realizirati kroz takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola na temu sigurnosti na internetu.

DONACIJA GRAWE OSIGURANJA d.d. SARAJEVO

DONACIJA  GRAWE OSIGURANJA d.d.  SARAJEVO  Dana, 4. februara 2021. godine GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo je doniralo 5 procesnih jedinica JU OŠ „9. maj“ Pazarić, Sarajevo te na taj način  podržalo odgojno-obrazovni rad  u našoj školskoj zajednici. Zahvalni smo na podršci GRAWE osiguranju  Sarajevo, a osobito predstavnici ove osiguravajuće kuće  gđi Maidi Dupovac Homarac, koja je  svojim aktivizmom dala doprinos da uređaji budu uručeni našoj školi.