Osoblje

Rukovodstvo škole

Edin Kazazović, direktor

 

Stručni saradnici

Ime i prezime Radno mjesto
Arijana Osmanović-Štukan psiholog
Lejla Fejzić socijalni radnik
Osman Mujan bibliotekar

 

Administrativno osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Emina Šehić sekretar
Emir Karić samostalni referent za plan i analizu

 

Nastavnici razredne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja
Zumra Halebić I1
Aida Čičko I2
Elvedina Kustura II1
Jasmina Hasanović II2
Snježana Kaleta III1
Amela Kečević III2
Rejhana Mehmedić IV1
Azra Drina IV2
Adila Musić V2
Muhamed Jelačić IIL, IIIL
Zijada Jasika IL, IVL

 

Nastavnici predmetne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja Predmet
Mirheta Zelić VIII1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
Nermina Čomor VIII2 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
Enesa Ćatić Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
Adnan Fejzić VI1 Engleski jezik
Larisa Jahić IX1 Engleski jezik
Asmir Pepić IX2 Njemački jezik
Hajra Fejzić Matematika, Fizika
Faris Šarić VII2 Matematika, Fizika
Suad Šarić Fizika
Azra Jahić Hemija, Kultura življenja
Emina Rahmanović VI2 Biologija, Hemija, Priroda
Mediha Biber Historija
Razija Kazazović Geografija, Društvo, Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija
Halima Ejubović Islamska vjeronauka
Mediha Kabulović Informatika, Osnove tehnike
Sanela Fatić V1 Tehnička kultura, Osnove tehnike
Mehdija Suljević Likovna kultura
Sead Handžo Muzička kultura
Aldin Ramić VII1 Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

Tehničko osoblje škole

Ime i prezime Radno mjesto
Aziz Bužo domar/ložač
Nijaz Jasika domar/ložač
Mithat Odobašić domar/ložač
Esnafa Ejubivić radnica na održavanju čistoće
Amela Fehratović radnica na održavanju čistoće
Nihada Lihovac radnica na održavanju čistoće
Zijada Bašić radnica na održavanju čistoće
Nihada Odobašić radnica na održavanju čistoće

 

 

 

 

 

26554 Pregleda