Osoblje

Rukovodstvo škole

Adnan Fejzić, direktor

Stručni saradnici

Ime i prezime Radno mjesto
Arijana Osmanović-Štukan psiholog
Lejla Fejzić socijalni radnik
Osman Mujan bibliotekar

 Administrativno osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Emina Šehić sekretar
Emir Karić samostalni referent za plan i analizu

Nastavnici razredne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja
Amela Kečević I1
Jasmina Hasanović I2
Snježana Kaleta II1
Rejhana Mehmedić  II2
Aleksandra Marilović II3
Azra Drina  III1
Adila Musić  III2
Zumra Halebić IV1
Aida Čičko IV2
Elvedina Kustura V1
Selma Hujić IL, IIL
Muhamed Jelačić IIIL, IVL

Nastavnici predmetne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja Predmet
Mirheta Zelić VII1 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Nermina Čomor VII2 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Mersija Huseinović Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Alma Kazazović   IX1 Engleski jezik
Anela Osmanagić IX2 Engleski jezik
Asmir Pepić VIII2 Njemački jezik
Hajra Fejzić Matematika, Fizika
Faris Šarić VI2 Matematika, Fizika
Suad Šarić Fizika
Azra Jahić Hemija, Kultura življenja
Emina Rahmanović V2 Biologija, Hemija, Priroda
Mediha Biber Historija
Razija Kazazović Geografija, Društvo, Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija
Hatidža Kahriman Islamska vjeronauka
Mediha Kabulović Informatika
Sanela Fatić VIII1 Tehnička kultura
Kenan Bandić VI1 Osnove tehnike, Informatika
Mehdija Suljević Likovna kultura
Sead Handžo Muzička kultura
Melisa Delalić  Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tehničko osoblje škole

Ime i prezime Radno mjesto
Aziz Bužo domar/ložač
Nijaz Jasika domar/ložač
Midhet Odobašić domar/ložač
Esnafa Ejubović radnica na održavanju čistoće
Amela Fehratović radnica na održavanju čistoće
Nihada Lihovac radnica na održavanju čistoće
Ilda Dupovac radnica na održavanju čistoće
Nihada Odobašić radnica na održavanju čistoće
Đenita Brković servirka