Osoblje

Rukovodstvo škole

Edin Kazazović, direktor

Stručni saradnici

Ime i prezime Radno mjesto
Arijana Osmanović-Štukan psiholog
Lejla Fejzić socijalni radnik
Osman Mujan bibliotekar

 Administrativno osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Emina Šehić sekretar
Emir Karić samostalni referent za plan i analizu

Nastavnici razredne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja
Azra Drina I1
Adila Musić I2
Zumra Halebić II1
Aida Čičko II2
Elvedina Kustura III1
Jasmina Hasanović III2
Snježana Kaleta IV1
Amela Kečević IV2
Rejhana Mehmedić V2
Zijada Jasika IL, IIL
Muhamed Jelačić IIIL, IVL

Nastavnici predmetne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja Predmet
Mirheta Zelić IX1 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Nermina Čomor IX2 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Mersija Huseinović V1 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Adnan Fejzić VII1 Engleski jezik
Anela Osmanagić VII2 Engleski jezik
Asmir Pepić VI2 Njemački jezik
Hajra Fejzić Matematika, Fizika
Faris Šarić VIII2 Matematika, Fizika
Suad Šarić Fizika
Azra Jahić Hemija, Kultura življenja
Emina Rahmanović Biologija, Hemija, Priroda
Mediha Biber Historija
Razija Kazazović Geografija, Društvo, Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija
Halima Ejubović Islamska vjeronauka
Mediha Kabulović Informatika
Sanela Fatić VI1 Tehnička kultura
Merima Bajić Osnove tehnike, Informatika
Mehdija Suljević Likovna kultura
Sead Handžo Muzička kultura
Aldin Ramić VIII1 Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tehničko osoblje škole

Ime i prezime Radno mjesto
Aziz Bužo domar/ložač
Nijaz Jasika domar/ložač
Midhet Odobašić domar/ložač
Esnafa Ejubović radnica na održavanju čistoće
Amela Fehratović radnica na održavanju čistoće
Nihada Lihovac radnica na održavanju čistoće
Zijada Bašić radnica na održavanju čistoće
Nihada Odobašić radnica na održavanju čistoće
Đenita Brković servirka