Osoblje

Rukovodstvo škole

Edin Kazazović, direktor

Stručni saradnici

Ime i prezime Radno mjesto
Arijana Osmanović-Štukan psiholog
Lejla Fejzić socijalni radnik
Osman Mujan bibliotekar

 Administrativno osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Emina Šehić sekretar
Emir Karić samostalni referent za plan i analizu

Nastavnici razredne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja
Snježana Kaleta I1
Rejhana Mehmedić I2
Belma Beganović I3
Azra Drina II1
Adila Musić II2
Zumra Halebić III1
Aida Čičko III2
Elvedina Kustura IV1
Jasmina Hasanović IV2
Amela Kečević V2
Emina Mujić IL, IIIL
Muhamed Jelačić IIL, IVL

Nastavnici predmetne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja Predmet
Mirheta Zelić VI1 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Nermina Čomor VI2 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Mersija Huseinović Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Adnan Fejzić VIII1 Engleski jezik
Anela Osmanagić VIII2 Engleski jezik
Asmir Pepić VII2 Njemački jezik
Hajra Fejzić Matematika, Fizika
Faris Šarić IX2 Matematika, Fizika
Suad Šarić Fizika
Azra Jahić Hemija, Kultura življenja
Emina Rahmanović Biologija, Hemija, Priroda
Mediha Biber Historija
Razija Kazazović Geografija, Društvo, Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija
Halima Ejubović Islamska vjeronauka
Mediha Kabulović Informatika
Sanela Fatić VII1 Tehnička kultura
Kenan Bandić V1 Osnove tehnike, Informatika
Mehdija Suljević Likovna kultura
Sead Handžo Muzička kultura
Aldin Ramić IX1 Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tehničko osoblje škole

Ime i prezime Radno mjesto
Aziz Bužo domar/ložač
Nijaz Jasika domar/ložač
Midhet Odobašić domar/ložač
Esnafa Ejubović radnica na održavanju čistoće
Amela Fehratović radnica na održavanju čistoće
Nihada Lihovac radnica na održavanju čistoće
Zijada Bašić radnica na održavanju čistoće
Nihada Odobašić radnica na održavanju čistoće
Đenita Brković servirka