Javne nabavke

Školska 2020/2021.

 

Školska 2019/2020. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 26.11.2019

Odluka o žalbi, 18.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (lož ulje i pelet), 8.11.2019.

Školska 2018/2019. godina

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma – materijal za opravku i održavanje objekta škole, 18.6.2019.

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma – nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku robe-pelet

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku opreme za videonadzorni sistem i usluge montaže

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku roba – LED TV aparata

Odluka o poništenju postupka izdavanja u zakup prostora školske kuhinje

Školska 2017/2018. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Javni oglas za izbor najboljeg ponuđača

Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda za izdavanje u zakup školske kuhinje

Ugovor zaključen sa Euroklubom