Informatika

V razred

Uvod -kviz

Microsoft Word – vježba

VI razred

Memorija; Računarske mreže – pitanja 

Računarske mreže – kviz

Memorije – kviz

Izrada tabele u Excel-u

VII razred

MS Word – završna vježba

Tabele, Clip Art, SmartArt, Shapes

MS Word – oblikovanje testa

Programiranje

Kvizovi

Video uputstvo za podešavanje Flash Playera u Google Chrome apliakaciji (Flash je potreban za kviz)

VIII razred

MS Excel – završna vježba

Grafikoni – vježba

MS Excel – kviz

Crtanje tabele

MS EXCEL – formule i funkcije

MS Excel – vježba

IX razred

HTML-vježba

Programiranje

Linijska struktura

 1. Napisati program koji ispisuje zbir, razliku, proizvod i količnik dva broja.
 2. Zadati 4 broja. Ispisati zbir prva dva i razliku zadnja dva broja.
 3. Napisati program koji učitava tri broja i ispisuje zbir i proizvod svaka dva učitana broja.
 4. Napisati program koji učitava stranicu kvadrata i ispisuje njegov obim i površinu.
 5. Napisati program koji učitava stranice pravougaonika i ispisuje njegov obim i površinu.
 6. Napisati program koji učitava stranicu kocke i ispisuje njenu površinu i zapreminu.
 7. Napisati program koji učitava stranice kvadra i ispisuje njegovu površinu i zapreminu.
 8. Napisati program koji učitava dužinu u inčima i ispisuje je u cm (1 inch=2,54cm).
 9. Zadati dva prirodna broja. Ispisati količnik i ostatak.
  Primjer:
  Ulaz: 19,3
  Izlaz: Količnik je 6
  Ostatak je 1
 10. Napisati program koji učitava broj sekundi i pretvara ih u minute i sekunde.
 11. Mama je poslala Muju u granap. Dala mu je A kovanica po 5 KM i B novčanica od po 10 KM. Mujo treba potrošiti tačno M maraka, a ostatak novca treba vratiti mami. Napiši program koji će ispisati koliko novca će Mujo vratiti mami.

Primjer:
Ulaz
3
2
10

Izlaz
25

Razgranata struktura

12. Učenici neke škole putuju na izlet autobusima. U jedan autobus može stati 45 učenika. Napiši program kojim će se unijeti broj učenika i ispisati koliko je najmanje autobusa potrebno za njihov prijevoz. Ako jedan autobus nije popunjen, treba ispisati koliko je učenika u njemu.

 

 

 

22287 Pregleda