Dan za roditelje

Datum, 6.10.2021. godine

Broj: 1174 /21

PREDMET:  Plan saradnje sa roditeljima/starateljima

Prema Godišnjem programu rada škole za šk. 2021/2022. godinu i u skladu sa Programom saradnje sa roditeljima predviđeno je da  „Dan za roditelje“ bude aktivnost  na nivou škole,  koja  će se realizirati  sa razrednicima  prema terminima za informativne  razgovore iz  Tablice  br. 1.  Saradnja razrednika sa roditeljima/starateljima će se odvijati online putem uspostavljenih komunikacijskih kanala najmanje jednom u dvije sedmice odnosno   svakih 15 dana.

Saradnja roditelja/staratelja sa  predmetnim nastavnicima će se odvijati putem konsultacija  na način da se roditelj prvo obraća razredniku, a zatim razrednik najavljuje predmetnom nastavniku   razgovor sa  roditeljima/starateljima učenika koji će se realizirati u predviđenom terminu iz tablice br. 2. Komunikacija roditelja/staratelja učenika i predmetnog nastavnika/ce se može realizirati    putem poruke u E-dnevnik, putem  Teams aplikacije ili  putem elektronske pošte.

Saradnja sa roditeljima/starateljima će se odvijati putem roditeljskih sastanaka /online/ koji će biti blagovremeno najavljeni.

Tablica br. 1. Termini informativnih razgovora razrednika/ca sa roditeljima/starateljima učenika

Razred/

odjeljenje

Razrednik/ca Prva smjena

Dan i vrijeme

Druga smjena

Dan i vrijeme

I 1 Amela Kečević Petak,  17,00 – 18,00 sati Petak,  17,00 – 18,00 sati
I 2 Jasmina Hasanović Srijeda,  17,00 – 18,00 sati Srijeda,  17,00 – 18,00 sati
II 1 Snježana Kaleta Utorak,  17, 25 – 18,15 sati Utorak,  17, 25 – 18,15 sati
II 2 Rejhana Mehmedić Petak , 17,45 – 18,30 sati Petak , 17,45 – 18,30 sati
II 3 Emina Mujić Petak , 17,30 – 18,30 sati Petak , 17,30 – 18,30 sati
III 1 Azra Drina Srijeda, 18,30 – 19,30 sati Srijeda, 18,30 – 19,30 sati
III 2 Adila Musić Četvrtak,  18,00 – 19,00 sati Četvrtak,  18,00 – 19,00 sati
IV 1 Zumra Halebić Četvrtak, 18,30 – 19, 30 sati Četvrtak, 18,30 – 19, 30 sati
IV 2 Aida Čičko Četvrtak ,18, 30 – 19, 30 sati Četvrtak ,18, 30 – 19, 30 sati
I-II Lokve Selma Hujić Srijeda,  17,30 – 18,30 sati Srijeda,  17,30 – 18,30 sati
III-IV Lokve Muhamed Jelačić Četvrtak,  17,30 – 18,30 sati Četvrtak,  17,30 – 18,30 sati
V 1 Elvedina Kustura Ponedjeljak, 18,00-19,00 sati Ponedjeljak, 18,00-19,00 sati
V 2 Emina Rahmanović Utorak,  17,00 – 17,45 sati Utorak,  17,00 – 17,45 sati
VI 1 Bandić Kenan Srijeda,  18,00 – 19,00 sati  Srijeda,  18,00 – 19,00 sati
VI 2 Faris Šarić Četvrtak,  12,20 –  13,05 sati Četvrtak,  12,20 –  13,05 sati
VII 1 Mirheta Zelić Utorak, od 17,00 sati Utorak, od 17,00 sati

 

VII 2 Nermina Čomor Petak, 18,00-18,45 sati Petak, 18,00-18,45 sati
VIII 1 Sanela Fatić Četvrtak, 18,00 – 18,45 sati Četvrtak, 18,00 – 18,45 sati
VIII 2 Asmir Pepić Utorak, 18,00-18,45 sati Utorak, 18,00-18,45 sati
IX 1 Alma Kazazović Četvrtak 17,30 do 18,30 sati Četvrtak 17,30 do 18,30 sati
IX 2 Anela Osmanagić Četvrtak, 17,00  – 18,00 sati Četvrtak, 17,00  – 18,00 sati

 

KONSULTACIJE PREDMETNIH NASTAVNIKA SA RODITELJIMA

 

Tablica br. 2 Termini konsultacija predmetnih nastavnika sa roditeljima/starateljima učenika

Nastavnik/ca Nastavni predmet: Termin za

konsultacije prva smjena:

Termin za

konsultacije druga smjena:

E-mail:
Melisa Delalić Tjelesni i zdravstveni odgoj Ponedjeljak,

13,10-14,00 sati

Ponedjeljak,

13,10-14,00 sati

melisa.delalic@

os9majpa.edu.ba

Mediha Biber Historija/Povijest Srijeda,

9, 50 – 10, 30 sati

Srijeda,

9, 50 – 10, 30 sati

mediha.biber@ os9majpa.edu.ba
Razija Kazazović Geografija/Zemljopis Društvo Društvo/Kultura/Religija

Građansko obrazovanje

Srijeda,

11,30 -12,15 sati

Srijeda,

11,30 -12,15 sati

razija.kazazovic

@os9majpa.edu.ba

Halima Ejubović Islamska

vjeronauka

Utorak,

12, 15 – 13, 00 sati

Utorak,

12, 15 – 13, 00 sati

halima.ejubovic

@os9majpa.edu.ba

Hajra Fejzić Matematika

Fizika

Srijeda,

17,00 – 18,00 sati

Srijeda,

17,00 – 18,00 sati

hajra.fejzic@ os9majpa.edu.ba
Kenan Bandić Osnove tehnike Srijeda,
18,00 – 19,00 sati
Srijeda,
18,00 – 19,00 sati
kenan.bandic@o

s9majpa.edu.ba

Suad Šarić Fizika Srijeda,

13,10 – 13,55 sati

Srijeda,

13,10 – 13,55 sati

suad.saric@ os9majpa.edu.ba
Azra Jahić Hemija/Kemija Kultura življenja Srijeda

10,35 – 11,30 sati

Srijeda

10,35 – 11,30 sati

azra.jahic@ os9majpa.edu.ba
Mehdija Suljević Likovna kultura Utorak,
10,40 – 11,25 sati
Utorak,
10,40 – 11,25 sati
mehdija.suljevic
@os9majpa.edu.ba
Sead Handžo Muzička

/Glazbena kultura

Petak,
10,40 –11,20 sati
Petak,
10,40 –11,20 sati
sead.handzo@ os9majpa.edu.ba

 

Mediha Kabulović Informatika Srijeda,
18,00 – 19,00
Srijeda,
18,00 – 19,00 sati
mediha.kabulovi

c@os9majpa.edu.ba

 

Ukoliko roditelji/staratelji učenika imaju potrebu za konsultacijama sa direktorom škole  i stručnom  službom škole /psihologinja i socijalna radnica/ to mogu uraditi putem Teams aplikacije na e-mail: adnan.fejzic@os9majpa.edu.baarijana.osmanovic.stukan@os9majpa.edu.ba i  lejla.fejzic@os9majpa.edu.ba  i/ili  putem   telefona na broj:   033 417 527 /direktor škole/ i 033 41 66 25 /stručna služba škole/   radnim danima.

Prema  uputama MOOKS-a, dolazak roditelja/staratelja u školu potrebno je   svesti na razumnu mjeru. Podsjećamo roditelje/staratelje učenika  da razrednik/ca i stručna služba škole  mogu   organizirati sastanak sa roditeljem/starateljima uz strogo  poštivanje epidemioloških mjera zaštite u školi.

PREDMET: Plan saradnje sa roditeljima/starateljima za drugo polugodište

 

Prema Godišnjem programu rada škole za šk. 2020/2021. godinu i u skladu sa Programom saradnje sa roditeljima predviđeno je da „Dan za roditelje“ bude aktivnost na nivou škole, koja će se realizirati sa razrednicima prema terminima za informativne razgovore iz Tablice br. 1. Saradnja razrednika/ca sa roditeljima/starateljima će se odvijati online putem uspostavljenih komunikacijskih kanala najmanje jednom u dvije sedmice prema Uputstvu Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Saradnja roditelja/staratelja sa predmetnim nastavnicima će se odvijati putem konsultacija na način da se roditelj prvo obraća razredniku, a zatim razrednik najavljuje predmetnom nastavniku razgovor sa roditeljima/starateljima učenika koji će se realizirati u predviđenom terminu iz tablice br. 2. Komunikacija roditelja/staratelja učenika i predmetnog nastavnika/ce se može realizirati putem poruke u E-dnevnik, putem Teams aplikacije, putem elektronske pošte.

Saradnja sa roditeljima/starateljima će se odvijati putem roditeljskih sastanaka /online/ koji će biti blagovremeno najavljeni.

Tablica br. 1. Termini informativnih razgovora razrednika/ca sa roditeljima/starateljima učenika

Razred/

odjeljenje

Razrednik/ca Prva smjena

Dan i vrijeme

Druga smjena

Dan i vrijeme

I 1 Snježana Kaleta/

Mirela Kukuljac

Četvrtak, 11,00 – 11, 45 Četvrtak, 16,00 – 16, 45
I 2 Rejhana Mehmedić Srijeda 11,00 –11, 45 Srijeda 15,30 –16,15
II 1 Azra Drina Utorak 11,15- 12,00 Utorak 17,30- 18,30
II 2 Adila Musić Četvrtak, 11,30 -12,15 Četvrtak, 17,00 – 18,00
III 1 Zumra Halebić Utorak 17,30-18,30 Utorak 17,30-18,30
III 2 Aida Čičko Četvrtak, 17,30 – 18,30 Četvrtak, 17,30 – 18,30
IV 1 Elvedina Kustura Utorak, 18,00 – 19,00 Utorak, 18,00 – 19,00
IV 2 Jasmina Hasanović Četvrtak 13,00-14,00 Četvrtak, 17,00-18,00
I-III Lokve Selma Hujić Petak 17,00 – 17,30 za I

Petak 17,30 – 18, 00 za III

Petak 17,00 – 17,30 za I

Petak 17,30 – 18,00 za III

II-IV Lokve Muhamed Jelačić Četvrtak, 9,50 – 10,20 Četvrtak, 17,00-17,30
V 1 Kenan Bandić Četvrtak, 18,00 – 19,00, Četvrtak, 18,00 – 19,00
V 2 Amela Kečević Utorak, 19,00 – 20,00 Utorak, 19,00 – 20,00
VI 1 Mirheta Zelić Utorak, od 17,00 sati Utorak, od 17,00 sati
VI 2 Nermina Čomor Četvrtak, 9,45 – 10,30 Četvrtak, 17,00 – 18,00
VII 1 Sanela Fatić Ponedjeljak,17,00-18,00 Ponedjeljak,17,00-18,00

 

VII 2 Asmir Pepić Četvrtak, 17,00 – 17,30 Četvrtak, 17,00 – 17,30
VIII 1 Adnan Fejzić Petak 10,00 – 10,45 Ponedjeljak 12,00 – 12,45
VIII 2 Anela Osmanagić/

Alma Kazazović

četvrtak, 17,00-18,00 četvrtak, 17,00 -18,00
IX 1 Aldin Ramić Ponedjeljak, 17,00 -18,00 Ponedjeljak, 17,00 -18,00
IX 2 Faris Šarić Ponedjeljak, 9,10-9,40 Četvrtak, 14,55-16,00

 

KONSULTACIJE PREDMETNIH NASTAVNIKA SA RODITELJIMA

 

Tablica br. 2 Termini konsultacija predmetnih nastavnika sa roditeljima/starateljima učenika

Nastavnik/ca Nastavni predmet: Termin za konsultacije

prva smjena:

Termin za konsultacije

druga smjena:

E-mail:
Mersija Huseinović Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i

književnost

Srijeda, 16,00 –

16,45

Srijeda, 11,00 –

11,45

mersija.huseinovic@ os9majpa.edu.ba
Mediha Biber Historija/Povijest Ponedjeljak, 11,25-

12,00

Ponedjeljak. 14

20-14,50

mediha.biber@ os9majpa.edu.ba
Razija Kazazović Geografija/Zemljopis Društvo Društvo/Kultura/Religija

Građansko obrazovanje

Srijeda, 10,00 sati Srijeda, 16,00 sati razija.kazazovic@ os9majpa.edu.ba
Halima Ejubović Islamska

vjeronauka

Ponedjeljak, 9,15

sati

Ponedjeljak,

14,10 sati

halima.ejubovic@ os9majpa.edu.ba
Hajra Fejzić Matematika

Fizika

Četvrtak

16,30-17,15

Četvrtak

16,30-17,15

hajra.fejzic@ os9majpa.edu.ba
Emina Rahmanović Biologija

Hemija/Kemija Priroda

Srijeda

11,00 – 11,30

Ponedjeljak 15,30 – 16,00 emina.rahmanovic@ os9majpa.edu.ba
Suad Šarić Fizika 10,00- 10,45

Srijeda

12,00- 12,45

Srijeda

suad.saric@ os9majpa.edu.ba
Azra Jahić Hemija/Kemija Kultura življenja Srijeda, 11, 30 sati Srijeda, 15,00 sati azra.jahic@ os9majpa.edu.ba
Mehdija Suljević Likovna kultura Srijeda, 12,00 sati Srijeda, 12,00 sati mehdija.suljevic@

os9majpa.edu.ba

Sead Handžo Muzička

/Glazbena kultura

Petak, 11,30-

12,30

Petak, 15,00-

16,00

sead.handzo@ os9majpa.edu.ba

 

Mediha Kabulović Informatika Ponedjeljak, 17,00-17,45 Ponedjeljak, 17,00-17,45 mediha.kabulovic@ os9majpa.edu.ba

Roditelj zadržava pravo da dobije dodatne termine za informacije i konsultacije ukoliko za tim postoji objektivna potreba. 

Prema Uputstvu Ministarstva za odgoj i obrazovanje br: 11/04-34-2024-3/21 od 2.2.2021. godine razrednik/ca ima mogućnost, da pored pisanog i telefonskog kontakta u situacijama kada se jave problemi vezani za prisustvo i učešće učenika u realizaciji online nastave, da pozove roditelja/staratelja i obavi razgovor u prostorijama škole uz poštivanje svih higijensko- epidemioloških mjera.

Ukoliko roditelji/staratelji učenika imaju potrebu za konsultacijama sa direktorom škole i stručnom službom škole /psihologinja i socijalna radnica/ to mogu uraditi putem Teams aplikacije na e-mail: edin.kazazovic@os9majpa.edu.ba, arijana.osmanovic.stukan@os9majpa.edu.ba, lejla.fejzic@os9majpa.edu.bi putem  telefona na broj:   033 41 66 23 lok 102  /direktor škole/  i lok 105 /stručna služba škole/ radnim danima.

U situacijama kada postoji potreba za stručnom podrškom, stručna služba škole može organizirati sastanak sa učenikom i/ili roditeljem/starateljima uz poštivanje svih higijensko- epidemioloških mjera zaštite.

DO:                                                                                                          Direktor škole:

-oglasna ploča                                                                                  Edin Kazazović, prof.

-web stranica škole

-Office Teams 365

-a/a