Dan za roditelje

Prema Godišnjem programu rada škole za šk. 2018/2019. godinu i u skladu sa Programom saradnje sa roditeljima predviđeno je da  „Dan za roditelje“ bude aktivnost  na nivou škole,  koja  će se izvodit po slijedećem rasporedu za mjesec april/maj/ 2019. godine:

Dan i  datum održavanja: Termin održavanja:
Četvrtak, 25.4.2019. godine od 17,30 sati do 18,45 sati/ po potrebi i duže/
Četvrtak, 16.5.2019. godine od 17,30 sati do 18,45 sati/ po potrebi i duže/
Četvrtak, 30.5.2019. godine od 17,30 sati do 18,45 sati/ po potrebi i duže/

Raspored korištenja  učioničkih i drugih  prostorija  za informacije sa roditeljima:

Učionica br. 1 V 2 Učionica br. 5 III 1
Učionica br. 2 IV 2 Kabinet informatike III 2
Učionica br. 3 IV 1 Školska biblioteka I 2
Učionica br. 4 II1 Kab. tehničke kult. V 1
Učionica br. 6 II 2 Učionica br. 7 VI 1
Učionica br. 11 IX 2 Učionica br. 8 VII 2
Učionica br. 12 IX 1 Učionica br. 9 VIII 2
Učionica br. 13 VI 2 Portirnica I 1
Kabinet TiZO VII 1
Učionica br. 10 VIII 1

Informativni dan za roditelje vodi svaki razrednik/ca, a u navedenom terminu su na raspolaganju roditeljima i predmetni nastavnici za konsultacije te stručne saradnice stručno-pedagoške službe.

U vremenskom periodu između  dogovorenih  termina za informativni razgovor razrednici imaju priliku ostvariti saradnju sa roditeljima u dnevnim terminima koji su predloženi u tablici br. 1.

Tablica br. 1.

Razred/
odjeljenje
Razrednik/ca
Prva smjena
Među smjena
I 1 Zumra Halebić Četvrtak: 11,30-12,45  
I 2 Aida Čičko Četvrtak: 10,40-11-20  
II 1 Elvedina Kustura Utorak: 9,50-10,35 Petak: 13,10-13,55
II 2 Jasmina Hasanović Ponedjeljak: 10,45-11,30
III 1 Snježana Kaleta Srijeda: 12,20-13,00
III 2 Amela Kečević Petak: 10,40-11,25
IV 1 Azra Drina Ponedjeljak: 11,30-12,15
IV 2 Rejhana Mehmedić Petak: 12,20-13,10
II-III Lokve Muhamed Jelačić Ponedjeljak: 11,30-12,15
I-IV Lokve Zijada Jasika Utorak: 8,50-9,35
V 1 Sanela Fatić Petak: 8,50-9,35
V 2 Adila Musić Srijeda: 8,50-9,35
VI 1 Adnan Fejzić Utorak:12,20-13,05
VI 2 Emina Rahmanović Utorak: 13,10-13,55
VII 1 Aldin Ramić Petak: 9,00-9,30
VII 2 Faris Šarić Ponedjeljak: 12,20-13,05
VIII 1 Mirheta Zelić Utorak: 10,40-11,25
VIII 2 Nermina Čomor Srijeda: 12,00-13,00
IX 1 Larisa Jahić Utorak: 13,10-13,50
IX 2 Asmir Pepić Ponedjeljak: 10,.40-11,25

Navedeni  dnevni termini u mjesecu april/maj važe za sedmice:
8.4.2019.- 12.4.2019. godine, 30.4. -3.5.2019. godine, 06.5.-10.5.2019. godine, 20.5.-24.5.2019. godine;

 Roditeljski sastanci su planirani u periodu od 15.4.2019.  do 19.4.2019. godine! 

  KONSULTACIJE PREDMETNIH NASTAVNIKA SA RODITELJIMA 

Nastavnik/ca Nastavni predmet: Termin za konsultacije:
Enesa Ćatić Bosanski jezik i književnost Srijeda: 11,30-12,00
Mediha Biber Historija/Povijest Srijeda: 12,20-13,05
Razija Kazazović Geografija/Zemljopis

Društvo

Društvo/Kultura/Religija

Građansko obrazovanje

Petak: 9,40-10,25
Halima Ejubović Islamska vjeronauka Utorak 12,30-13,00
Hajra Fejzić Matematika

Fizika

Utorak 12,20-13,05
Suad Šarić Fizika Srijeda 11,30-12,15
Azra Jahić Hemija/Kemija

Kultura življenja

Petak 13,10-13,50
Mehdija Suljević Likovna kultura Utorak 12,20-13,00
Sead Handžo Muzička /Glazbena kultura Utorak 11,30-12,15
Mediha Kabulović Informatika

Osnove tehnike

Utorak 12,20-13,05

Roditelji/staratelji učenika trebaju najaviti svoj dolazak na stručne konsultacije kod predmetnog nastavnika, jedan dan ranije razredniku/ci.

 

25167 Pregleda