Dan za roditelje

SARADNJA SA RODITELJIMA/STARATELJIMA TOKOM ONLINE NASTAVE

 Razrednici od I do IX razreda imaju komunikaciju sa roditeljima/stateljima učenika putem uspostavljenih komunikacijskih kanala i realizirati će saradnju sa roditeljima na sedmičnom nivou u terminima koje dogovore sa roditeljima/starteljima učenika, a u skladu sa preporukom MONKS-a.    

Za vrijeme trajanja online nastave uočena je potreba roditelja/staratelja za konsultacijama sa predmetnim nastavnikom/com.

Podsjećamo kao prvi korak jeste da se roditelj/staratelj učenika obrati razredniku/ci.

Razrednik kontaktira predmetnog nastavnika i traži povratnu informaciju u vezi navedenog pitanja.

Ukoliko situacija zahtjeva direktan kontakt sa predmetnim nastavnikom, razrednik najavljuje predmetnom nastavniku konsultacije sa roditeljem/starateljem učenika.

Roditelj/staratelj učenika se obraća predmetnom nastavniku putem poruke u eDnevniku, putem audio poziva kroz Teams aplikaciju ili putem elektronske pošte, izuzetno telefonom u predviđenom terminu koji je ponuđen u tablici kada će predmetni nastavnici biti dostupni roditeljima/starateljima za stručne konsultacije.

Ukoliko roditelji/staratelji učenika imaju potrebu za konsultacijama sa direktorom škole i  stručnom službom škole /psihologinja, socijalna radnica/ to mogu uraditi putem audio poziva kroz Teams aplikaciju i na e-mail tokom radnog dana u periodu od 14,00 do 15,00 sati: edin.kazazovic@os9majpa.edu.ba, arijana.osmanovic.stukan@os9majpa.edu.ba i lejla.fejzic@os9majpa.edu.ba /četvrtak i petak/.

TERMINI KONSULTACIJA PREDMETNIH NASTAVNIKA SA RODITELJIMA/STARATELJIMA

Nastavnik/ca Nastavni predmet: Dan i termin za konsultacije E-mail:
Mediha Biber Historija/Povijest Srijeda, 10, 50-11, 20  

mediha.biber@os9majpa.edu.ba

 

Razija Kazazović Geografija/Zemljopis

Društvo

Društvo/Kultura/Religija

Građansko obrazovanje

Srijeda, 10,30 –11,00  

razija.kazazovic@os9majpa.edu.ba

 

Halima Ejubović Islamska vjeronauka Petak, 14,00 -14,35  

halima.ejubovic@os9majpa.edu.ba

 

 

Hajra Fejzić

Matematika

Fizika

Srijeda, 12,30-13,00  

hajra.fejzic@os9majpa.edu.ba

 

Emina Rahmanović Biologija

Hemija/Kemija

Priroda

Petak, 12,00-12,30  

emina.rahmanovic@os9majpa.edu.ba

 

Suad Šarić Fizika Petak, 11,25 -11,55  

suad.saric@os9majpa.edu.ba

 

Azra Jahić Hemija/Kemija

Kultura življenja

Srijeda, 10,15-10,45  

azra.jahic@os9majpa.edu.ba

 

Mehdija Suljević Likovna kultura Utorak, 12,00 -12,30 sati mehdija.suljevic@os9majpa.edu.ba

 

Sead Handžo Muzička /Glazbena kultura Utorak, 12,30 -13,00 sati  

sead.handzo@os9majpa.edu.ba

 

Mediha Kabulović Informatika

 

Utorak, 11,25-11,55  

mediha.kabulovic@os9majpa.edu.ba

 

 

Merima Bajić Osnove tehnike

Informatika

Četvrtak 12,10 – 13,10  

merima.bajic@os9majpa.edu.ba

 

 

Mersija Huseinović, razrednica V 1 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost Srijeda, 11,00 – 11,30

 

 

mersija.huseinovic@os9majpa.edu.ba

 

Rejhana Mehmedić, razrednica V 2 Razredna nastava – V razred Srijeda,, 12,20 –13,10  

rejhana.mehmedic@os9majpa.edu.ba

 

Sanela Fatić, razrednica VI 1 Tehnička kultura Srijeda, 11,25-11,55  

sanela.fatic@os9majpa.edu.ba

 

Asmir Pepić, razrednik VI 2 Njemački jezik Utorak, 11,25-11,55  

asmir.pepic@os9majpa.edu.ba

 

Adnan Fejzić, razrednik VII 1 Engleski jezik Srijeda, 9,35-10,05

(FB profil: eltpazaric)

 

adnan.fejzic@os9majpa.edu.ba

 

Anela Osmanagić, razrednica VII 2 Engleski jezik Utorak, 11,00 – 11,30  

anela.osmanagic@os9majpa.edu.ba

 

Aldin Ramić, razrednik VIII 1 Tjelesni i zdravstveni odgoj Utorak, 11,00 – 11,30  

aldin.ramic@os9majpa.edu.ba

 

Faris Šarić, razrednik VIII 2 Matematika i Fizika Petak, 10,15 – 10,45 faris.saric@os9majpa.edu.ba

 

Mirheta Zelić, razrednica IX 1 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost  

Četvrtak, od 16,00

 

 

mirheta.zelic@os9majpa.edu.ba

 

Nermina Čomor, razrednica IX 2 Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost Petak, 17,30 – 18,00  

nermina.comor@os9majpa.edu.ba

 

Koristimo se prilikom da izrazimo zahvalnost roditeljima/starateljima učenika naše škole na  podršci koju pružaju svojoj djeci prilikom praćenja  online nastave.