Dan za roditelje

Plan saradnje sa roditeljima za mjesec mart 2020. godine

Prema Godišnjem programu rada škole za šk. 2019/2020. godinu i u skladu sa Programom saradnje sa roditeljima predviđeno je da  „Dan za roditelje“ bude aktivnost  na nivou škole,  koja  će se izvodit po slijedećem rasporedu za mart  2020. godine:

Dan i  datum održavanja: Termin održavanja:
Četvrtak, 12.3.2020. godine od 17,30 sati do 18,45 sati/ po potrebi i duže/*
Četvrtak, 26.3.2020. godine od 17,30 sati do 18,45 sati/ po potrebi i duže/ *

Raspored korištenja  učioničkih i drugih  prostorija  za informacije sa roditeljima:

Učionica br. 1 IV 1 Učionica br. 5 V 2
Učionica br. 2 IV 2 Kabinet informatike III 2
Učionica br. 3 III 1 Školska biblioteka I 2
Učionica br. 4 II1 Kab. tehničke kult. VI1
Učionica br. 6 II 2 Učionica br. 7 V 1
Učionica br. 11 VI 2 Učionica br. 8 VIII 2
Učionica br. 12 VII 1 Učionica br. 9 IX 2
Učionica br. 13 IX 1 Portirnica/Kancelarija stručno-pedagoške službe I 1
Kabinet TiZO VIII 1 I-II razred

PŠ Lokve

PŠ Lokve
Učionica br. 10 VII 2 III-IV razred

PŠ Lokve

PŠ Lokve

Informativni dan za roditelje vodi svaki razrednik/ca, a u navedenom terminu su na raspolaganju roditeljima i predmetni nastavnici za konsultacije te stručne saradnice stručno-pedagoške službe.

Razrednici iz Područne škole u Lokvama individualne informativne razgovore sa roditeljima realiziraju  u predviđenom terminu* u učioničkom prostoru Područne škole  Lokve.

 U vremenskom periodu između  dogovorenih  termina za informativni razgovor razrednici imaju priliku ostvariti saradnju sa roditeljima u dnevnim terminima koji su predloženi u tablici br. 1.

Tablica br. 1.

Razred/

odjeljenje

Razrednik/ca Prva smjena

Dan i vrijeme

Druga smjena

Dan i vrijeme

I 1 Azra Drina Srijeda, 10:40 sati Srijeda, 15:45 sati
I 2 Adila Musić Petak, 8:50 sati Srijeda 15:45 sati
II 1 Zumra Halebić Četvrtak, 11:30 sati
II 2 Aida Čičko Petak, 8:50 sati Petak, 16:35 sati
III 1 Elvedina Kustura Utorak, 12:20 sati Ponedjeljak,16:40 sati
III 2 Jasmina Hasanović Četvrtak, 8:50 sati
IV 1 Snježana Kaleta Utorak, 11:20 sati
IV 2 Amela Kečević Srijeda, 12:20 sati
V 1 Mersija Huseinović Ponedjeljak, 9:50 sati
V 2 Rejhana Mehmedić Srijeda, 12:15 sati
I-II

Lokve

Zijada Jasika Srijeda, 10:35 sati
III-IV

Lokve

Muhamed Jelačić Ponedjeljak, 11:30 sati
VI 1 Sanela Fatić Četvrtak, 9:50 sati
VI 2 Asmir Pepić Srijeda, 8:50 sati
VII 1 Adnan Fejzić Srijeda, 8:50 sati
VII 2 Anela Osmanagić Petak, 12:20 sati
VIII 1 Aldin Ramić Četvrtak, 10:00 sati
VIII 2 Faris Šarić Petak, 9:50 sati
IX 1 Mirheta Zelić Utorak, 8:50 sati
IX 2 Nermina Čomor Ponedjeljak, 8:50 sati

Navedeni dnevni termini u mjesecu važe za sedmicu: 3.3.2020. – 6.3.2020. godine,
16.3.2020. -20.3.2020. godine i 30.3.2020. godine – 03.4.2020. godine;

KONSULTACIJE PREDMETNIH NASTAVNIKA SA RODITELJIMA

Nastavnik/ca Nastavni predmet: Termin za konsultacije:
Mediha Biber Historija/Povijest Petak, 10:40 sati
Razija Kazazović Geografija/Zemljopis

Društvo

Društvo/Kultura/Religija

Građansko obrazovanje

Ponedjeljak, 12:20 sati
Halima Ejubović Islamska vjeronauka Ponedjeljak, 10:00 sati
Hajra Fejzić Matematika

Fizika

Četvrtak, 12:20 sati
Emina Rahmanović Biologija

Hemija/Kemija

Priroda

Ponedjeljak,12:20 sati
Suad Šarić Fizika Srijeda, 12:20 sati
Azra Jahić Hemija/Kemija

Kultura življenja

Srijeda. 9:50 sati
Mehdija Suljević Likovna kultura Ponedjeljak, 12:20 sati
Sead Handžo Muzička /Glazbena kultura Petak, 10:40 sati
Mediha Kabulović Informatika

 

Četvrtak, 9:50 sati
Merima Bajić Osnove tehnike

Informatika

Srijeda, 9:50 sati

Roditelji učenika trebaju najaviti svoj dolazak na stručne konsultacije kod predmetnog nastavnika, jedan dan ranije razredniku/ci.

 

 

 

 

 

27881 Pregleda