Dan za roditelje

Prema Godišnjem programu rada škole za šk. 2018/2019. godinu i u skladu sa Programom saradnje sa roditeljima obavještavamo roditelje/startelje da će u prvoj sedmici juna / 3.6. 2019.  do 7.6.2019. godine/  imati mogućnost saradnje sa nastavnicima,  roditelji učenika od II do VIII razreda u prema  ranije utvrđenim dnevnim terminima.

Podsjetnik:

U skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo /Sl. novine KS br. 24. od 7.6.2018. godine/, član 22. stav 8. „u posljednje dvije sedmice oba polugodišta ne organizuju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori“.

25856 Pregleda