Dan za roditelje

Datum, 30.9.2020. godine

Broj: 17-11 /20

PREDMET: Plan saradnje sa roditeljima/starateljima

 

Prema Godišnjem programu rada škole za šk. 2020/2021. godinu i u skladu sa Programom saradnje sa roditeljima predviđeno je da „Dan za roditelje“ bude aktivnost na nivou škole, koja će se realizirati sa razrednicima prema terminima za informativne razgovore iz Tablice br. 1. Saradnja razrednika sa roditeljima/starateljima će se odvijati online putem uspostavljenih komunikacijskih kanala.

Saradnja roditelja/staratelja sa predmetnim nastavnicima će se odvijati putem konsultacija na način da se roditelj prvo obraća razredniku, a zatim razrednik najavljuje predmetnom nastavniku razgovor sa roditeljima/starateljima učenika koji će se realizirati u predviđenom terminu iz tablice br. 2. Komunikacija roditelja/staratelja učenika i predmetnog nastavnika/ce se može realizirati putem poruke u E-dnevnik, putem Teams aplikacije ili putem elektronske pošte.

Saradnja sa roditeljima/starateljima će se odvijati putem roditeljskih sastanaka /online/ koji će biti blagovremeno najavljeni.

 

Tablica br. 1. Termini informativnih razgovora razrednika/ca sa roditeljima/starateljima učenika

Razred/

odjeljenje

Razrednik/ca Prva smjena

Dan i vrijeme

Druga smjena

Dan i vrijeme

I 1 Snježana Kaleta Četvrtak, 11,00 – 11, 45 Četvrtak , 16,00 – 16, 45
I 2 Rejhana Mehmedić Srijeda 11,00 –11, 45 Srijeda 15,30 –16,15
I 3 Belma Beganović Petak, 17,00 – 18,00 Petak, 17,00 – 18,00
II 1 Azra Drina Utorak 11,15- 12,00 Utorak 17,30- 18,30
II 2 Adila Musić Četvrtak, 11,30 -12,15 Četvrtak, 17,00 – 18,00
III 1 Zumra Halebić Utorak 17,30-18,30 Utorak 17,30-18,30
III 2 Aida Čičko Četvrtak, 17,30 – 18,30 Četvrtak, 17,30 – 18,30
IV 1 Elvedina Kustura Utorak, 18,00 – 19,00 Utorak, 18,00 – 19,00
IV 2 Jasmina Hasanović Četvrtak 13,00-14,00 Četvrtak, 17,00-18,00
I-III Lokve Emina Mujić Petak 17,00 – 17,30 za I

Petak 17,30 – 18, 00 za III

Petak 17,00 – 17,30 za I

Petak 17,30 – 18,00 za III

II-IV Lokve Muhamed Jelačić Četvrtak, 9,50 – 10,20 Četvrtak, 17,00-17,30
V 1 Kenan Bandić Četvrtak, 18,00 – 19,00, Četvrtak, 18,00 – 19,00
V 2 Amela Kečević Utorak, 19,00 – 20,00 Utorak, 19,00 – 20,00
VI 1 Mirheta Zelić Utorak, od 17,00 sati Utorak, od 17,00 sati
VI 2 Nermina Čomor Četvrtak, 9,45 – 10,30 Četvrtak, 17,00 – 18,00
VII 1 Sanela Fatić Ponedjeljak,17,00-18,00 Ponedjeljak,17,00-18,00

 

VII 2 Asmir Pepić Četvrtak, 17,00 – 17,30 Četvrtak, 17,00 – 17,30
VIII 1 Adnan Fejzić Petak 10,00 – 10,45 Ponedjeljak 12,00 – 12,45
VIII 2 Anela Osmanagić četvrtak, 17,00-18,00 četvrtak, 17,00 -18,00
IX 1 Aldin Ramić Ponedjeljak, 17,00 -18,00 Ponedjeljak, 17,00 -18,00
IX 2 Faris Šarić Ponedjeljak, 9,10-9,40 Četvrtak, 14,55-16,00

 

KONSULTACIJE PREDMETNIH NASTAVNIKA SA RODITELJIMA

 

Tablica br. 2 Termini konsultacija predmetnih nastavnika sa roditeljima/starateljima učenika

Nastavnik/ca Nastavni predmet: Termin za

konsultacije prva smjena:

Termin za

konsultacije druga smjena:

E-mail:
Mersija Huseinović Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i

književnost

Srijeda, 16,00 –

16,45

Srijeda, 11,00 –

11,45

mersija.huseinovic@ os9majpa.edu.ba
Mediha Biber Historija/Povijest Ponedjeljak, 11,25-

12,00

Ponedjeljak. 14

20-14,50

mediha.biber@ os9majpa.edu.ba
Razija Kazazović Geografija/Zemljopis Društvo Društvo/Kultura/Religija

Građansko obrazovanje

Srijeda, 10,00 sati Srijeda, 16,00 sati razija.kazazovic@ os9majpa.edu.ba
Halima Ejubović Islamska

vjeronauka

Ponedjeljak, 9,15

sati

Ponedjeljak,

14,10 sati

halima.ejubovic@ os9majpa.edu.ba
Hajra Fejzić Matematika

Fizika

Četvrtak

16,30-17,15

Četvrtak

16,30-17,15

hajra.fejzic@ os9majpa.edu.ba
Emina Rahmanović Biologija Hemija/Kemija

Priroda

Srijeda

11,00 – 11,30

Ponedjeljak 15,30 – 16,00 emina.rahmanovic@ os9majpa.edu.ba
Suad Šarić Fizika 10,00- 10,45

Srijeda

12,00- 12,45

Srijeda

suad.saric@ os9majpa.edu.ba
Azra Jahić Hemija/Kemija Kultura življenja Srijeda, 11, 30 sati Srijeda, 15,00 sati azra.jahic@ os9majpa.edu.ba
Mehdija Suljević Likovna kultura Srijeda, 12,00 sati Srijeda, 12,00 sati mehdija.suljevic@

os9majpa.edu.ba

Sead Handžo Muzička

/Glazbena kultura

Petak, 11,30-

12,30

Petak, 15,00-

16,00

sead.handzo@ os9majpa.edu.ba

 

Mediha Kabulović Informatika Ponedjeljak, 17,00-17,45 Ponedjeljak, 17,00-17,45 mediha.kabulovic@ os9majpa.edu.ba

 

Ukoliko roditelji/staratelji učenika imaju potrebu za konsultacijama sa direktorom škole i stručnom službom škole /psihologinja i socijalna radnica/ to mogu uraditi putem Teams aplikacije na e-mail: edin.kazazovic@os9majpa.edu.ba, arijana.osmanovic.stukan@os9majpa.edu.ba, lejla.fejzic@os9majpa.edu.ba i putem  telefona na broj:   033 41 66 23 lok 102  /direktor škole/  i lok 105 /stručna služba škole/ radnim danima. U hitnim situacijama, prema uputama MONKS- a, stručna služba škole može organizirati sastanak sa učenikom i/ili roditeljem/starateljima uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite u školi.

PREDMET: Plan saradnje sa roditeljima/starateljima za drugo polugodište

 

Prema Godišnjem programu rada škole za šk. 2020/2021. godinu i u skladu sa Programom saradnje sa roditeljima predviđeno je da „Dan za roditelje“ bude aktivnost na nivou škole, koja će se realizirati sa razrednicima prema terminima za informativne razgovore iz Tablice br. 1. Saradnja razrednika/ca sa roditeljima/starateljima će se odvijati online putem uspostavljenih komunikacijskih kanala najmanje jednom u dvije sedmice prema Uputstvu Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Saradnja roditelja/staratelja sa predmetnim nastavnicima će se odvijati putem konsultacija na način da se roditelj prvo obraća razredniku, a zatim razrednik najavljuje predmetnom nastavniku razgovor sa roditeljima/starateljima učenika koji će se realizirati u predviđenom terminu iz tablice br. 2. Komunikacija roditelja/staratelja učenika i predmetnog nastavnika/ce se može realizirati putem poruke u E-dnevnik, putem Teams aplikacije, putem elektronske pošte.

Saradnja sa roditeljima/starateljima će se odvijati putem roditeljskih sastanaka /online/ koji će biti blagovremeno najavljeni.

Tablica br. 1. Termini informativnih razgovora razrednika/ca sa roditeljima/starateljima učenika

Razred/

odjeljenje

Razrednik/ca Prva smjena

Dan i vrijeme

Druga smjena

Dan i vrijeme

I 1 Snježana Kaleta/

Mirela Kukuljac

Četvrtak, 11,00 – 11, 45 Četvrtak, 16,00 – 16, 45
I 2 Rejhana Mehmedić Srijeda 11,00 –11, 45 Srijeda 15,30 –16,15
II 1 Azra Drina Utorak 11,15- 12,00 Utorak 17,30- 18,30
II 2 Adila Musić Četvrtak, 11,30 -12,15 Četvrtak, 17,00 – 18,00
III 1 Zumra Halebić Utorak 17,30-18,30 Utorak 17,30-18,30
III 2 Aida Čičko Četvrtak, 17,30 – 18,30 Četvrtak, 17,30 – 18,30
IV 1 Elvedina Kustura Utorak, 18,00 – 19,00 Utorak, 18,00 – 19,00
IV 2 Jasmina Hasanović Četvrtak 13,00-14,00 Četvrtak, 17,00-18,00
I-III Lokve Selma Hujić Petak 17,00 – 17,30 za I

Petak 17,30 – 18, 00 za III

Petak 17,00 – 17,30 za I

Petak 17,30 – 18,00 za III

II-IV Lokve Muhamed Jelačić Četvrtak, 9,50 – 10,20 Četvrtak, 17,00-17,30
V 1 Kenan Bandić Četvrtak, 18,00 – 19,00, Četvrtak, 18,00 – 19,00
V 2 Amela Kečević Utorak, 19,00 – 20,00 Utorak, 19,00 – 20,00
VI 1 Mirheta Zelić Utorak, od 17,00 sati Utorak, od 17,00 sati
VI 2 Nermina Čomor Četvrtak, 9,45 – 10,30 Četvrtak, 17,00 – 18,00
VII 1 Sanela Fatić Ponedjeljak,17,00-18,00 Ponedjeljak,17,00-18,00

 

VII 2 Asmir Pepić Četvrtak, 17,00 – 17,30 Četvrtak, 17,00 – 17,30
VIII 1 Adnan Fejzić Petak 10,00 – 10,45 Ponedjeljak 12,00 – 12,45
VIII 2 Anela Osmanagić/

Alma Kazazović

četvrtak, 17,00-18,00 četvrtak, 17,00 -18,00
IX 1 Aldin Ramić Ponedjeljak, 17,00 -18,00 Ponedjeljak, 17,00 -18,00
IX 2 Faris Šarić Ponedjeljak, 9,10-9,40 Četvrtak, 14,55-16,00

 

KONSULTACIJE PREDMETNIH NASTAVNIKA SA RODITELJIMA

 

Tablica br. 2 Termini konsultacija predmetnih nastavnika sa roditeljima/starateljima učenika

Nastavnik/ca Nastavni predmet: Termin za konsultacije

prva smjena:

Termin za konsultacije

druga smjena:

E-mail:
Mersija Huseinović Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i

književnost

Srijeda, 16,00 –

16,45

Srijeda, 11,00 –

11,45

mersija.huseinovic@ os9majpa.edu.ba
Mediha Biber Historija/Povijest Ponedjeljak, 11,25-

12,00

Ponedjeljak. 14

20-14,50

mediha.biber@ os9majpa.edu.ba
Razija Kazazović Geografija/Zemljopis Društvo Društvo/Kultura/Religija

Građansko obrazovanje

Srijeda, 10,00 sati Srijeda, 16,00 sati razija.kazazovic@ os9majpa.edu.ba
Halima Ejubović Islamska

vjeronauka

Ponedjeljak, 9,15

sati

Ponedjeljak,

14,10 sati

halima.ejubovic@ os9majpa.edu.ba
Hajra Fejzić Matematika

Fizika

Četvrtak

16,30-17,15

Četvrtak

16,30-17,15

hajra.fejzic@ os9majpa.edu.ba
Emina Rahmanović Biologija

Hemija/Kemija Priroda

Srijeda

11,00 – 11,30

Ponedjeljak 15,30 – 16,00 emina.rahmanovic@ os9majpa.edu.ba
Suad Šarić Fizika 10,00- 10,45

Srijeda

12,00- 12,45

Srijeda

suad.saric@ os9majpa.edu.ba
Azra Jahić Hemija/Kemija Kultura življenja Srijeda, 11, 30 sati Srijeda, 15,00 sati azra.jahic@ os9majpa.edu.ba
Mehdija Suljević Likovna kultura Srijeda, 12,00 sati Srijeda, 12,00 sati mehdija.suljevic@

os9majpa.edu.ba

Sead Handžo Muzička

/Glazbena kultura

Petak, 11,30-

12,30

Petak, 15,00-

16,00

sead.handzo@ os9majpa.edu.ba

 

Mediha Kabulović Informatika Ponedjeljak, 17,00-17,45 Ponedjeljak, 17,00-17,45 mediha.kabulovic@ os9majpa.edu.ba

Roditelj zadržava pravo da dobije dodatne termine za informacije i konsultacije ukoliko za tim postoji objektivna potreba. 

Prema Uputstvu Ministarstva za odgoj i obrazovanje br: 11/04-34-2024-3/21 od 2.2.2021. godine razrednik/ca ima mogućnost, da pored pisanog i telefonskog kontakta u situacijama kada se jave problemi vezani za prisustvo i učešće učenika u realizaciji online nastave, da pozove roditelja/staratelja i obavi razgovor u prostorijama škole uz poštivanje svih higijensko- epidemioloških mjera.

Ukoliko roditelji/staratelji učenika imaju potrebu za konsultacijama sa direktorom škole i stručnom službom škole /psihologinja i socijalna radnica/ to mogu uraditi putem Teams aplikacije na e-mail: edin.kazazovic@os9majpa.edu.ba, arijana.osmanovic.stukan@os9majpa.edu.ba, lejla.fejzic@os9majpa.edu.bi putem  telefona na broj:   033 41 66 23 lok 102  /direktor škole/  i lok 105 /stručna služba škole/ radnim danima.

U situacijama kada postoji potreba za stručnom podrškom, stručna služba škole može organizirati sastanak sa učenikom i/ili roditeljem/starateljima uz poštivanje svih higijensko- epidemioloških mjera zaštite.

DO:                                                                                                          Direktor škole:

-oglasna ploča                                                                                  Edin Kazazović, prof.

-web stranica škole

-Office Teams 365

-a/a