Dan za roditelje

Prema Godišnjem programu rada škole za šk. 2018/2019. godinu i u skladu sa Programom saradnje sa roditeljima predviđeno je da  „Dan za roditelje“ bude aktivnost  na nivou škole,  koja  će se izvodit po slijedećem rasporedu za mjesec decembar  2018. godine:

Dan i  datum održavanja: Termin održavanja:
Četvrtak, 13.12.2018. godine od 17,30 sati do 18,45 sati/ po potrebi i duže/

Raspored korištenja  učioničkih i drugih  prostorija  za informacije sa roditeljima:

Učionica br. 1 V 2 Učionica br. 5 III 1
Učionica br. 2 IV 2 Kabinet informatike III 2
Učionica br. 3 IV 1 Školska biblioteka I 2
Učionica br. 4 II1 Kab. tehničke kult. V 1
Učionica br. 6 II 2 Učionica br. 7 VI 1
Učionica br. 11 IX 2 Učionica br. 8 VII 2
Učionica br. 12 IX 1 Učionica br. 9 VIII 2
Učionica br. 13 VI 2 Portirnica I 1
Kabinet TiZO VII 1
Učionica br. 10 VIII 1

Informativni dan za roditelje vodi svaki razrednik/ca, a u navedenom terminu su na raspolaganju roditeljima i predmetni nastavnici za konsultacije te stručne saradnice stručno-pedagoške službe.

 

 

 

22217 Pregleda