DONACIJA GRAWE OSIGURANJA d.d. SARAJEVO

DONACIJA  GRAWE OSIGURANJA d.d.  SARAJEVO  Dana, 4. februara 2021. godine GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo je doniralo 5 procesnih jedinica JU OŠ „9. maj“ Pazarić, Sarajevo te na taj način  podržalo odgojno-obrazovni rad  u našoj školskoj zajednici. Zahvalni smo na podršci GRAWE osiguranju  Sarajevo, a osobito predstavnici ove osiguravajuće kuće  gđi Maidi Dupovac Homarac, koja je  svojim aktivizmom dala doprinos da uređaji budu uručeni našoj školi.

10. decembar – Dan ljudskih prava

10. decembar – Dan ljudskih prava  Ljudska smo bića.  Već samim rođenjem pripadaju nam temeljna prava koja nam osiguravaju dostojanstvo i jednakost. Ljudska prava se temelje na sljedećim vrijednostima: dostojanstvo, jednakost, sloboda,solidarnost,poštovanje, tolerancija, pravda, odgovornost, prihvatanje.  Na navedenom linku možete pogledati prezentaciju povodom Dana ljudskih prava. 10.decembar Dan ljudskih prava

AKTIVIZAM U NAŠOJ ŠKOLSKOJ ZAJEDNICI

AKTIVIZAM U NAŠOJ ŠKOLSKOJ ZAJEDNICI U proteklom periodu Vijeće učenika JU OŠ „9.maj“ Pazarić je obilježilo 20.11. – Međunarodni dan prava djeteta kroz izradu likovnih i kreativnih radova. Članovi Vijeća učenika su se potrudili da u skladu sa aktuelnom situacijom obilježe ovaj značajan datum. Izuzetno zanimljiv i kreativan rad je osmislio učenik sedmog razreda naše škole, inače član Vijeća učenika Bakir Kabulović. Riječ je o e- slikovnici u kojoj Bakir piše o dječijim pravima. Ovim putem želimo da e-slikovnicu pogledaju i pročitaju i druga djeca i odrasli jer kada dijelimo