MEĐUNARODNI DAN MATERNJEG JEZIKA

MEĐUNARODNI DAN MATERNJEG JEZIKA Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se svake godine 21. februara, s ciljem unapređenja, učenja i razvoja maternjeg jezika, te njegovanja jezične i kulturne različitosti. UNESCO-v dokument 16/C iz 1970. godine kaže: »Maternji jezik označava put ljudskog bića i pomoću njega ono ulazi u društvo, čini svojom kulturu grupe kojoj pripada i postavlja temelje razvoju svojih intelektualnih sposobnosti.« Postojimo samo onda kad imamo

Dan sigurnijeg interneta 2022

Svakog februara Insafe/INHOPE i mreža centara za sigurniji internet obilježava Dan sigurnijeg interneta, sa ciljem promocije sigurne i pozitivne upotrebe digitalne tehnologije, posebno među djecom i mladima. Ovaj dan se obilježava drugog dana, druge sedmice, drugog mjeseca, a svake godine na Dan sigurnijeg interneta milioni ljudi se udružuju kako bi inspirisali pozitivne promjene u digitalnom okruženju te podigli svijest o

DABAR INFORMATIČAR IZAZOV 2021

„Glavni cilj računanja i kompjutacionog razmišljanja je razumijevanje, a nikako samo brojevi.”- Richard Hamming Dabar Informatičar Izazov je internacionalna inicijativa sa ciljem promocije informatike i računarskog razmišljanja među učenicima. Računarsko razmišljanje predstavlja korištenje skupa vještina i tehnika rješavanja problema koje softverski inženjeri koriste za pisanje programa i aplikacija. Ovogodišnji izazov u Bosni i Hercegovini je održan od 6. do 18.

TABLA PROJEKAT – OBRAZOVANJE ZA 21. STOLJEĆE

EDUKACIJE U SKLOPU PROJEKTA TABLA Od ponedjka 17. januara 2022. do 20. januara 2022. godine u prostorijama OŠ “9.maj” Pazarić sprovedena je četverodnevna edukacija za nastavnike i nastavnice naše škole u sklopu projekta TABLA. Edukaciju su održali: Profesor fizike Mevludin Maličević i Profesorica geografije Enisa Kulašin. Cilj projekta je jačanje međusobne saradnje prilikom realizacije projekta, jačanje istraživačkog duha i sticanje

SRETAN 25. NOVEMBAR – DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE   Sigurno ste se nekada zapitali šta je Dan državnosti, šta je ZAVNOBIH i zašto se 25. novembar slavi kao praznik. Dozvolite mi da vam pojasnim.   Šta je to Dan državnosti Bosne i Hercegovine?   To je praznik u Bosni i Hercegovini, koji se obilježava svakog 25. novembra. Zakonom o proglašenju Dana državnosti Bosne i Hercegovine (”Službeni list R BIH, broj 9/95) određeno je da se 25. novembar obilježava kao Dan državnosti Bosne