Rezultati konkursa – bodovne rang-liste

Bodovna rang-lista Radno mjesto Nastavnik razredne nastave – revidirana bodovna lista b)7 Bodovna rang-lista Radno mjesto Nastavnik razredne nastave – revidirana bodovna lista a)1 Radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika b) 1. – revidirana bodovna rang-lista Radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika c) 1. – revidirana bodovna rang-lista Radno mjesto: Nastavnik informatike Radno mjesto: Nastavnik likovne kulture Radno mjesto: Nastavnik tjelesnog i

KONKURSI

BODOVNA RANG LISTA: DNEVNI ČUVAR a) 2 DNEVNI ČUVAR a) 3 ENGLESKI JEZIK b) 1 ENGLESKI JEZIK c) 1 RAZREDNA NASTAVA a) 1 RAZREDNA NASTAVA b) 7 SERVIRKA SPREMAČICA a) 5 SPREMAČICA b) 8