TABLA PROJEKAT – OBRAZOVANJE ZA 21. STOLJEĆE

EDUKACIJE U SKLOPU PROJEKTA TABLA Od ponedjka 17. januara 2022. do 20. januara 2022. godine u prostorijama OŠ “9.maj” Pazarić sprovedena je četverodnevna edukacija za nastavnike i nastavnice naše škole u sklopu projekta TABLA. Edukaciju su održali: Profesor fizike Mevludin Maličević i Profesorica geografije Enisa Kulašin. Cilj projekta je jačanje međusobne saradnje prilikom realizacije projekta, jačanje istraživačkog duha i sticanje

PROJEKAT TABLA I STEAM UČIONICE U JU OŠ “9. MAJ” PAZARIĆ

Od školske 2019/2020. godine  JU Osnovna škola “9. maj” Pazarić, Sarajevo je jedna od  28 osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, koja sudjeluje u realizacije Projekta TABLA, projekta  općeg obrazovanja koji provodi međunarodna  organizacija Save the Children sjevoerozapadni Balkan u partnerstvu sa Zavodom Republike Slovenije za školstvo, Fondacijom Education in Action u BiH i Mrežom za izgradnju mira  uz

Projekat “Škole za 21. vijek”

U okviru regionalnog projekta „Škole za 21. vijek“ koji realizuje British Council u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, naša škola je zajedno sa još 9 škola u Kantonu Sarajevo odabrana da učestvuje u ovom projektu. Cilj projekta je pružanje podrške osnovnim školama, upoznavanje sa inovativnom metodikom nastave te razvoj vještina kao što su digitalne vještine, vještine