Rezultati konkursa – bodovne rang-liste

Bodovna rang-lista Radno mjesto Nastavnik razredne nastave – revidirana bodovna lista b)7 Bodovna rang-lista Radno mjesto Nastavnik razredne nastave – revidirana bodovna lista a)1 Radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika b) 1. – revidirana bodovna rang-lista Radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika c) 1. – revidirana bodovna rang-lista Radno mjesto: Nastavnik informatike Radno mjesto: Nastavnik likovne kulture Radno mjesto: Nastavnik tjelesnog i

Upis u srednju školu

Dragi učenici, dragi roditelji, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/19) upis učenika u prvi razred srednje škole na području Kantona Sarajevo vrši se u skladu sa kriterijima koje na prijedlog Ministarstva utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo.

Pravdanje izostanaka u vrijeme online nastave

U cilju olakšanja procedure pravdanja izostanaka sa nastave zbog novonastale epidemiološke situacije i rasterećenja zdravstvenog sistema, roditelj može pravdati deset dana učeniku osnovne škole, odnosno pet dana učeniku srednje škole u toku jednog polugodišta. Navedeno obuhvata pravdanje od strane roditelja kad su u pitanju blaži simptomi bolesti, kao i drugi opravdani razlozi izostajanja učenika u trenutnoj situaciji.