VRIJEDNA DONACIJA CARITASA BIH U DIDAKTIČKIM MATERIJALIMA JU OŠ „9. MAJ“ PAZARIĆ

Vrijedna donacija Caritasa BiH u didaktičkim materijalima JU OŠ „9. maj“ Pazarić   U OŠ „9. maj“ Pazarić su u četvrtak, 08.09.2022. g., stigli veoma vrijedni didaktički materijali koje je donirao Caritas BiH. Sastav donacije je urađen po potrebama sa terena koje su iskazali naši nastavnici i nastavnice tako da će nastava u našoj školi biti obogaćena novim nastavnim sredstvima

POSJETA DELEGACIJE UNICEF-A

U utorak, 13.09.2022. g., direktor OŠ „9. maj“ Pazarić, Adnan Fejzić, primio je u posjetu delegaciju UNICEF-a koju su sačinjavali Thomas Wells UNICEF Innocenti – Education Manager, Joaquin Carceles Martinez Lozano UNICEF Innocenti – Researcher i Sanja Kabil UNICEF BiH – Education Specialist. Razlog posjete je bilo istraživanje o implementaciji Akelius Digitalnog Kursa u BiH. Naime, Akelius Digitalni Kurs se