PRUŽANJE PODRŠKE UKLJUČIVANJA DJECE MIGRANATA U OBRAZOVNI SISTEM

Svake godine, prve sedmice mjeseca oktobra, u cijelom svijetu se obilježava „Dječija nedjelja“, nedjelja u kojoj se promovišu prava djeteta, koja su definirana Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Sva djeca imaju pravo na život, na slobodu mišljenja i religije, zaštitu od nasilja, zdravlje, vodu, hranu, odmor, igru. S tim u vezi 4. oktobra 2021. godine, uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNICEF-om World Vision-om i IOM-om, djeca migranata i izbjeglica su nakon dugog perioda dobila priliku da nastave prekinuto ili tek započnu formalno obrazovanje.

U prostorijama naše škole je održana prigodna svečanost u kojoj su djeca uživala, a nama je bila čast i zadovoljstvo ugostiti ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, profesoricu Naidu Hota-Muminović. Učenici nižih razreda svojim pjesmama i recitacijama su učinili da djeci migranata i izbjeglica vrate osmijeh na lice i svojim izvedbama uljepšaju prvi dan u školi.

U toku prva dva mjeseca, učenici uzrasta od 6 do 10 godina, će pohađati pripremnu nastavu, pri čemu će akcenat biti na učenju jezika, pružanju psihosocijalne podrške učenicima, ali i muzičkim, likovnim i sportskim aktivnostima. Sve aktivnosti su u funkciji prilagodbe i osjećaja pripadanja grupi učenika koji pohađaju određene škole. Po instrukcijiama Ministarstva, u našoj školi je imenovan šestočlani tim koji je spoj mladosti i iskustva i koji sa mnogo entuzijazma pristupa ovom zadatku.

Ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od sretnog i nasmijanog djeteta. Dječiji osmijeh je najveće blago. Naš cilj je da se učenici osjećaju ugodno, da nauče osnove bosanskog jezika i da kroz igru i različite aktivnosti steknu osjećaj pripadnosti određenoj sredini.

Đacima/migrantima želimo puno uspjeha, nadamo se da će im u našoj školi biti ugodno i lijepo.

Pripremila: Lejla Čajić