OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE/STARATELJA U VEZI IZMJENA U ORGANIZACIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Nastava u JU OŠ „9.maj“ Pazarić, Sarajevo se odvija u prvoj  i drugoj smjeni. Učenici od V do IX razreda će raditi u prvoj smjeni, a učenici razredne nastave od I do IV razreda će raditi u prvoj i drugoj smjeni, izuzev odjeljenja III 2 /druga smjena/.

Početak nastave u prvoj smjeni je u 8,00 sati, a početak nastave u drugoj smjeni je u 14,00 sati. Čas traje 45 minuta, a veliki odmor 15 minuta.

Od 13.9.2021. godine učenici od V do IX razreda –odjeljenja  V 1,V 2,  VI 1, VI 2,  VII 1, VII 2,  VIII 1, VIII 2,  IX  1 i IX 2  nastavu će pohađati  u prvoj smjeni.

Od 13.9.2021. godine učenici razredne nastave  I 1, I 2, II 1 i  II 3  odjeljenje  će raditi u prvoj  smjeni, a učenici II 2, III 1, III 2, IV 1 i IV 2 odjeljenja u drugoj smjeni.    Rotacija  smjena za učenike razredne nastave, izuzev odjeljenja III 2, će se odvijati svake dvije sedmice.

Nastava u područnoj školi u Lokvama počinje u 8,00 sati i odvija se po fleksibilnom rasporedu časova samo u prvoj smjeni.

Tokom odvijanja odgojno-obrazovnog rada  posebna pažnja će biti posvećena provođenju higijensko-epidemioloških mjera u skladu sa preporukama nadležnih organa.