OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE/STARATELJA

Obavijest za učenike i roditelje/staratelja

Nastava u JU OŠ „9.maj“ Pazarić, Sarajevo se odvija u prvoj  i drugoj smjeni. Početak nastave u prvoj smjeni je u 8,00 sati, a početak nastave u drugoj smjeni je u 14,00 sati. Čas traje 45 minuta, a veliki odmor 15 minuta. Raspored zvona je objavljen na web stranici škole.

Od 1.9.2021. godine učenici će raditi V 1,V 2,  VI 1, VI 2,  VII 1, VII 2,  VIII 1, VIII 2,  IX  1 i IX 2 odjeljenje   u prvoj smjeni, a učenici I 1, I 2, II 1, II 2, II 3,  III 1,  III 2, IV 1, IV 2 odjeljenja  će raditi u drugoj smjeni.  Rotacija  smjena  se odvija svake dvije sedmice.

Nastava u područnoj školi u Lokvama počinje u 8,00 sati i odvija se po fleksibilnom rasporedu časova samo u prvoj smjeni.

Tokom odvijanja odgojno-obrazovnog rada  posebna pažnja će biti posvećena provođenju higijensko-epidemioloških mjera u skladu sa preporukama nadležnih organa.