DONACIJA GRAWE OSIGURANJA d.d. SARAJEVO

DONACIJA  GRAWE OSIGURANJA d.d.  SARAJEVO 

Dana, 4. februara 2021. godine GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo je doniralo 5 procesnih jedinica JU OŠ „9. maj“ Pazarić, Sarajevo te na taj način  podržalo odgojno-obrazovni rad  u našoj školskoj zajednici.

Zahvalni smo na podršci GRAWE osiguranju  Sarajevo, a osobito predstavnici ove osiguravajuće kuće  gđi Maidi Dupovac Homarac, koja je  svojim aktivizmom dala doprinos da uređaji budu uručeni našoj školi.