Prijava na Office 365 sistem

U školi se koristi Office 365 platforma za online nastavu. Učenici su dobili pristupne podatke za ovu platformu.
U prilogu je video uputstvo za prijavu na sistem. Office platforma omogućava korištenje velikog broja aplikacija: Outlook, Word, Excel, Power Point …. Za online nastavu je posebno važna aplikacija Teams. U aplikaciji Teams će učenici imati pristup nastavnim predmetima, preuzimati zadatke koje će im nastavnici slati, rješavati zadatke, rješenja slati nastavnicima.