SVJETSKI DAN PREVENCIJE NASILJA NAD DJECOM

U našoj školi u periodu od 5.11.2019. do 15.11.2019. godine bio je otvoren Javni poziv za izradu likovnih radova na temu „BUDI DOBAR DRUG/DRUGARICA – NE ČINI NASILJE“ za učenike petog i šestog razreda JU OŠ „9. maj“ Pazarić, Sarajevo. Ukupno 21 učenik je učestvovao u ovoj aktivnosti: Sara Buljugija V 1, Imran Fejzić V 1, Amina Čajić V 2, Adisa Muraja V 2, Neila Rizvo V 2, Aldin Pinjić V 2, Alija Anita VI 2, Larisa Rožajac V 1, Bakir Kabulović VI 2, Erna Buljugija VI 2, Zejd Tulić VI 2, Irma Abazović V 1, Adna Šehović V 1, Muharem Bužo VI 2, Hanan Fatić VI 2 , Bilal Tulić VI 2, Hanan Šarić VI 2, Ali Bužo VI 2, Naida Buljugija VI 2, Tarik Čajić VI 2 i Šejla Otajagić VI 2. Komisija u sastavu: Nizama Keško, predsjednica Vijeća učenika JU OŠ „9. maj“ Pazarić, Sarajevo, Mehdija Suljević, nastavnik likovne kulture i Arijana Osmanović Štukan, psihologinja škole, je izabrala najkreativniji likovni rad. To je rad učenika učenika Kabulović Bakira, VI 2 odjeljenje.
ZAHVALJUJEMO SE SVIM UČENICIMA/UČESNICIMA JAVNOG POZIVA NA UČEŠĆU I DOPRINOSU U OBILJEŽAVANJU OVOG ZNAČAJNOG DATUMA. POZIVAMO SVU DJECU SVIJETA NA KREIRANJE DOBRIH PRIČA O MIRU, PRIJATELJSTVU, SRDAČNOSTI, POŠTOVANJU, TOLERANCIJI, UVAŽAVANJU RAZLIČITOSTI…